Bộ Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2023

Cập nhật ngày: 29/12/2022 19:17:11

ĐTO - Ngày 29/12, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Tham dự có Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh; lãnh đạo phòng nội vụ các huyện, thành phố.


Lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh

Trong năm 2022, ngành nội vụ đã nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung nguồn lực, khắc phục khó khăn hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được cấp có thẩm quyền giao. Bộ Nội vụ đã tham mưu và trình Chính phủ ban hành các Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ, ngành; thực hiện tin giản biên chế và phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước gắn với tăng cường thanh tra, kiểm tra, kiểm soát quyền lực đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Đến nay, toàn quốc đã giảm được 2.159 tổ chức phòng và tương đương; giảm 7.469 đơn vị sự nghiệp công lập so với năm 2016; hơn 79.000 người được giải quyết chính sách tinh giản biên chế, chiếm 29,96% so với số biên chế giảm giai đoạn 2016-2021. So với năm 2021, chỉ số cải cách hành chính (CCHC) bình quân đạt 86,37%, tăng 2,65%; chỉ số hài lòng bình quân đạt 87,16%, tăng 1,68%. Năm 2022, ước tính 2 chỉ số này tiếp tục tăng so với năm 2021; tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến đủ điều kiện mức độ 4 đạt 98%.

Năm 2023, ngành nội vụ ưu tiên đầu tư toàn diện cho công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ; xây dựng chính quyền địa phương, chính quyền đô thị nhằm đáp ứng nhu cầu kiến tạo, phát triển và quản trị nền hành chính các cấp; trình cấp có thẩm quyền về lộ trình cải cách chính sách tiền lương, hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách để chủ động thực hiện chính sách tiền lương, đảm bảo đời sống, nâng cao năng suất lao động, chất lượng nguồn nhân lực; đẩy mạnh cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy, công vụ, công chức.

Tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo, thời gian tới, ngành nội vụ cần phát huy những thành tích tốt đã đạt được, tiếp tục góp phần xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; thực hiện nghiêm việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ, đáp ứng được nhu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn.

Bên cạnh đó, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Nội vụ quan tâm công tác CCHC; đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả về đánh giá chỉ số CCHC và chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ cơ quan hành chính nhà nước; triển khai đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; rà soát, đôn đốc, thực hiện quyết liệt phân cấp, phân quyền giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với bộ, ngành và với chính quyền địa phương.

Tại hội nghị cũng diễn ra Lễ khai trương cơ sở dữ liệu quốc gia về cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan nhà nước.

K.N

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn