HUYỆN CAO LÃNH

Các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm kết nạp đảng viên mới

Cập nhật ngày: 06/12/2022 05:44:45

ĐTO - Nhằm cụ thể hóa Kế hoạch số 34 ngày 12/8/2021 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên giai đoạn 2021 – 2025, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện Cao Lãnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục về mục tiêu lý tưởng của Đảng; vị trí, vai trò, trách nhiệm của người đảng viên. Đồng thời rà soát, điều chỉnh, bổ sung nguồn quy hoạch kết nạp đảng viên phù hợp với tình hình thực tế. Cấp ủy cơ sở phân công đồng chí cấp ủy viên giám sát hỗ trợ các chi bộ trong công tác kết nạp Đảng, nhất là phát huy vai trò của đồng chí Phó Bí thư phụ trách công tác Đảng và cán bộ tổ chức - kiểm tra đảng ủy trong việc hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện quy trình kết nạp đảng viên.


Chi bộ ấp Mỹ Hưng Hòa (Đảng ủy cơ sở xã Mỹ Xương, huyện Cao Lãnh) tổ chức kết nạp 2 đảng viên mới

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội của huyện Cao Lãnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương, thu hút đông đảo quần chúng tham gia. Qua đó, giới thiệu những trí thức trẻ, đoàn viên, hội viên có thành tích tốt thông qua các phong trào thi đua để bồi dưỡng và kết nạp. Theo Huyện ủy Cao Lãnh, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 812 quần chúng. Từ tháng 8/2021 đến tháng 8/2022, huyện Cao Lãnh tổ chức được 7 lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, kết nạp được 199 đảng viên và 56 quần chúng đang viết lý lịch xin vào Đảng. Những đảng viên mới kết nạp có tư tưởng chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng và chất lượng đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ ngày được nâng cao.

Công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kết nạp đảng viên luôn được các cấp ủy, tổ chức đảng quan tâm. BTV Huyện ủy Cao Lãnh giao Ban Tổ chức Huyện ủy khảo sát, nắm tình hình, hỗ trợ nghiệp vụ công tác Đảng, công tác kết nạp Đảng đối với các chi, đảng ủy cơ sở đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định. Đồng thời chỉ đạo cấp ủy cơ sở rà soát, phân loại đảng viên đi làm ăn xa, phân công nhiệm vụ đảng viên liên lạc và giữ mối liên hệ thường xuyên với đảng viên đi làm ăn xa. Trong đó, một số cấp ủy cơ sở đã thành lập nhóm Zalo đảng viên đi làm ăn xa để tháo gỡ những khó khăn, tạo thêm điều kiện cho đảng viên an tâm lao động hoặc trở lại sinh hoạt, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý đảng viên, hạn chế tình trạng xóa tên trong danh sách đảng viên.

Theo Huyện ủy Cao Lãnh, để thực hiện tốt Kế hoạch số 34 của BTV Tỉnh ủy về kết nạp đảng viên giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn, ngay từ đầu năm, BTV Huyện ủy Cao Lãnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện công tác kết nạp đảng viên từ khâu tạo nguồn, tổ chức lớp đến bồi dưỡng cảm tình Đảng, hạn chế tình trạng chạy chỉ tiêu vào những tháng cuối năm làm ảnh hưởng đến chất lượng đảng viên. Ban Tổ chức Huyện ủy Cao Lãnh phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy xây dựng kế hoạch định kỳ hằng quý tiếp xúc, gặp gỡ các đồng chí Bí thư (hoặc Phó Bí thư) và đồng chí phụ trách công tác tổ chức - kiểm tra đảng ủy xã, thị trấn. Do vậy, kịp thời thông tin, hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc thực hiện nghiệp vụ công tác Đảng, trong đó có việc thực hiện quy trình hồ sơ kết nạp Đảng theo quy định của Trung ương.

Hằng năm, BTV Huyện ủy Cao Lãnh đều xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát nói chung, trong đó có nội dung kiểm tra và giám sát công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới. Ngoài ra, BTV Huyện ủy Cao Lãnh cũng phân công cấp ủy viên giám sát thường xuyên các chi bộ, đảng bộ cơ sở để hỗ trợ, đôn đốc, định hướng các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Công tác hướng dẫn, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kết nạp Đảng được chú trọng, thực hiện thường xuyên. Ngoài cử tham gia các lớp bồi dưỡng do Trường Chính trị tỉnh, Trung tâm Chính trị huyện tổ chức, BTV Huyện ủy giao Ban Tổ chức Huyện ủy thường xuyên khảo sát, nắm tình hình, hỗ trợ nghiệp vụ công tác Đảng, đặc biệt là việc thực hiện quy trình công tác kết nạp đảng viên đảm bảo chặt chẽ theo đúng quy định.

DŨNG CHINH

Gửi bình luận của bạn



Tin cùng chuyên mục
Các tin khác