Hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia

Cập nhật ngày: 01/12/2022 10:51:55

Ngày 1/12, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) giai đoạn 2021-2025. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp có ông Nguyễn Thành Giang – Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, cùng lãnh đạo các sở, ngành tỉnh.


Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Đồng Tháp

Đại biểu tham dự hội nghị được triển khai, hướng dẫn 5 chuyên đề. Trong đó, có chuyên đề về hướng dẫn thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; chuyên đề hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Theo đó, thực hiện tiêu chí Thông tin và Truyền thông về xã nông thôn mới, xã phải có điểm phục vụ bưu chính; có dịch vụ viễn thông, internet; có đài truyền thanh và hệ thống loa đến các thôn, bản; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành. Đối với xã nông thôn mới nâng cao thì phải có điểm phục vụ bưu chính đáp ứng cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân; có tỷ lệ dân số theo độ tuổi lao động có thuê bao sử dụng điện thoại thông minh đạt tối thiểu 50% đối với các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, hải đảo và tối thiểu 80% đối với các xã còn lại; có dịch vụ báo chí, truyền thông; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành phục vụ đời sống kinh tế - xã hội.

Về chuyên đề hướng dẫn thực hiện dự án truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 thì tập trung nâng cao năng lực cho cán bộ làm thông tin và truyền thông; phát triển các nền tảng công nghệ phục vụ giảm nghèo về thông tin; phát triển nền tảng công nghệ cung cấp xuất bản phẩm, báo điện tử; sản xuất mới các tác phẩm báo chí và sản phẩm truyền thông khác để cung cấp nội dung thiết yếu cho xã hội…

Cùng với đó, đại biểu được triển khai các chuyên đề về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Tiểu dự án 10.1 và 10.2 thuộc CTMTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; chuyên đề về tình hình thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông thời gian qua và công tác xây dựng kế hoạch, dự toán đề xuất năm 2023 trong các CTMTQG giai đoạn 2021-2025.

Hội nghị này nhằm hướng dẫn các địa phương tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả tiêu chí thông tin và truyền thông thuộc CTMTQG và các chương trình, dự án có liên quan.

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn