Nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Cập nhật ngày: 05/12/2022 14:20:02

ĐTO - Sáng ngày 5/12, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu Trung ương tại hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội, TP Hà Nội) và hơn 11.600 điểm cầu các cấp trên toàn quốc với trên 1,1 triệu cán bộ, đảng viên tham gia nghiên cứu, học tập trong 2 ngày (5 - 6/12/2022).


Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, nguyên lãnh đạo Trung ương, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại biểu dự học tập tại Hội trường Bông sen

Dự hội nghị tại điểm cầu Trung ương có các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Võ Văn Thưởng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên BCH Trung ương Đảng; lãnh đạo các ban, bộ, ngành cấp trung ương; các đồng chí nguyên Ủy viên Bộ Chính trị. Tại tỉnh Đồng Tháp, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên; nguyên Thường trực Tỉnh ủy, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tham dự tại điểm cầu chính. Hội nghị được trực tuyến đến 63 điểm cầu các cấp trong toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên BCH Trung ương Đảng trực tiếp truyền đạt nội dung 4 chuyên đề nhằm giúp các đại biểu nắm bắt đầy đủ và có hệ thống tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Theo đó, sáng ngày 5/12, đồng chí Phan Đình Trạc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương báo cáo, truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới”. Đồng chí Phan Đình Trạc tập trung khái quát các nội dung trọng tâm về quan điểm, mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp như: đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao nhận thức về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam; bảo đảm quyền làm chủ của Nhân dân, thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, tôn trọng, bảo đảm và bảo vệ quyền con người, quyền Nhân dân; tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật và cơ chế tổ chức thực hiện pháp luật nghiêm minh, hiệu quả, bảo đảm yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững…


Đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”

Chiều ngày 5/12, các đại biểu được nghe đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu, quán triệt chuyên đề: “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới”.

Trong ngày 6/12, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương truyền đạt chuyên đề: “Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” và đồng chí Vũ Đức Đam - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ truyền đạt chuyên đề: “Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050”.

Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền các nội dung Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII cho cán bộ chủ chốt các cấp trong tỉnh nhằm giúp các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới của Văn kiện Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII. Đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, cán bộ, đảng viên; tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong Nhân dân việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ theo tinh thần Hội nghị lần thứ sáu BCH Trung ương Đảng khóa XIII.

Ngân Nguyễn

Gửi bình luận của bạnTin cùng chuyên mục
Các tin khác