Sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách để đề xuất, trình tỉnh ban hành chính sách mới phù hợp

Cập nhật ngày: 12/09/2022 13:38:37

ĐTO - Đó là đề nghị của bà Nguyễn Thị Kim Tuyến – Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh, Trưởng đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh tại buổi làm việc với UBND tỉnh về hiệu quả đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2016-2020 và giai đoạn nâng cao 2021-2025 vào ngày 12/9.


Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến ghi nhận kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới của UBND tỉnh

Tại buổi giám sát, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Kim Tuyến ghi nhận sự nỗ lực của UBND tỉnh trong công tác điều hành thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2015-2020 đạt yêu cầu kế hoạch; tính năng động, sáng tạo của từng cấp, từng ngành thể hiện rõ nét, là thuận lợi lớn cần tiếp tục phát huy.  

Giai đoạn 2021-2025, bà Nguyễn Thị Kim Tuyến đề nghị UBND tỉnh rà soát cơ chế đầu tư phân cấp quản lý để hướng dẫn rõ cho các địa phương thực hiện; chú trọng công tác quy hoạch, cố gắng hoàn thành quy hoạch chung của tỉnh để trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua. Trong công tác phân bổ, bố trí nguồn lực đảm bảo hợp lý, rà soát danh mục đầu tư xây dựng NTM để sắp xếp phù hợp; chú trọng những nhiệm vụ triển khai theo chiều sâu, nâng chất xây dựng NTM… để có định hướng lãnh đạo, hướng dẫn cho các địa phương thực hiện.

Cùng với đó, tăng cường công tác chỉ đạo phối hợp giữa các ngành, các cấp để tạo sự đồng thuận, thông suốt trong thực hiện xây dựng NTM; sớm hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của tỉnh để khai thác hiệu quả và đề xuất, trình HĐND tỉnh ban hành chính sách mới phù hợp.

Theo UBND tỉnh, giai đoạn 2016-2020, các mục tiêu, chỉ tiêu về Chương trình MTQG xây dựng NTM đã hoàn thành đúng theo kế hoạch, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân; duy trì tốt và nâng dần mức độ hoàn thiện các tiêu chí về thủy lợi, điện, thông tin và truyền thông, nước sạch nông thôn, đảm bảo đáp ứng nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của người dân; chăm lo tốt công tác giáo dục và đào tạo, xây dựng đời sống văn hóa, góp phần giữ vững quốc phòng và an ninh trật tự xã hội.


Đoàn giám sát của Thường trực Hội đồng nhân dân làm việc với UBND tỉnh và các sở có liên quan

Tính đến hết năm 2020, cả tỉnh có 97/115 xã đạt chuẩn NTM (chiếm trên 84%), trong đó 37/37 xã điểm đều về đích theo kế hoạch; có 3 đơn vị hoàn thành nhiệm vụ nông thôn mới (3 TP: Sa Đéc, Cao Lãnh, Hồng Ngự) và 1 huyện (Tháp Mười) đạt chuẩn NTM. Đến cuối tháng 6/2022, có thêm 6 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, nâng số xã đạt chuẩn NTM trong tỉnh lên 103 xã (đạt trên 89%) và có 10 xã đầu tiên được công nhận xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao năm 2021; có thêm 1 huyện (Cao Lãnh) đạt chuẩn huyện NTM.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh tiếp tục thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM theo hướng nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trên tinh thần tự lực, chăm chỉ và hợp tác; tiếp tục gắn kết chặt chẽ Chương trình gắn với tái cơ cấu nông nghiệp và giảm nghèo bền vững, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện Chương trình trong giai đoạn 2021-2025.

Để phấn đấu đến năm 2025, có 90% xã đạt chuẩn NTM, trong đó, có 30% xã NTM đạt chuẩn NTM nâng cao, 10% xã NTM nâng cao đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, có thêm 5 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện NTM và 1 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, 98% tỷ lệ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch, UBND tỉnh đề ra nhiều giải pháp cần tập trung thực hiện.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tiếp thu ý kiến đóng góp của đoàn giám sát

Thay mặt UBND tỉnh, Phó Chủ tịch tỉnh Huỳnh Minh Tuấn tiếp thu các ý kiến đóng góp của đoàn giám sát, đồng thời yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp các sở, địa phương rà soát tính thiết thực và hiệu quả các công trình đầu tư để phân bổ thứ tự ưu tiên thực hiện hiệu quả. UBND tỉnh sẽ tổ chức hội nghị đánh giá việc thực hiện để có tham mưu cụ thể cho tỉnh và hướng dẫn chuyên môn cho các địa phương, đơn vị còn vướng mắc trong thực hiện các quy định về xây dựng NTM...

THANH TRÚC

Gửi bình luận của bạn