Thực hiện chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới

Cập nhật ngày: 14/01/2023 06:10:55

ĐTO - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới (NTM), hướng tới NTM thông minh tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025.


Hợp tác xã Mỹ Đông 2 (huyện Tháp Mười) quản lý nước, sâu bệnh trên đồng ruộng bằng điện thoại thông minh

Theo đó, kế hoạch đề ra mục tiêu phát triển chính quyền số trong xây dựng NTM là chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng NTM được tổ chức đồng bộ, thống nhất trên nền tảng công nghệ số, ít nhất 90% hồ sơ công việc cấp tỉnh, 80% hồ sơ công việc cấp huyện và 60% hồ sơ công việc cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ những hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật Nhà nước); 100% địa phương, đơn vị sử dụng phần mềm quản lý văn bản. Đồng thời có ít nhất 100% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông theo Bộ tiêu chí về xã NTM tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025; 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu 8.4 của tiêu chí số 8 về thông tin và truyền thông, 50% số xã đạt chuẩn chỉ tiêu số 15.2 của tiêu chí số 15 về hành chính công theo Bộ tiêu chí về xã NTM nâng cao tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025.

Bên cạnh đó, có ít nhất 60% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 9.5 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM; 25% đơn vị cấp huyện đạt chuẩn chỉ tiêu 6.5 của tiêu chí số 6 về kinh tế, 25% đạt chỉ tiêu 9.2 của tiêu chí số 9 về an ninh trật tự - hành chính công theo Bộ tiêu chí quốc gia về huyện NTM nâng cao. Phấn đấu 100% cán bộ quản lý các cấp tham gia thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM được tập huấn, nâng cao năng lực về chuyển đổi số...

Đối với phát triển kinh tế số, góp phần thúc đẩy kinh tế nông thôn, kế hoạch đề ra mục tiêu có ít nhất 70% xã có các hợp tác xã, 70% cấp huyện có các mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản chủ lực và 50% các mô hình liên kết gắn với vùng nguyên liệu có ứng dụng công nghệ số.

Kế hoạch còn đề ra mục tiêu xã hội số trong xây dựng NTM là có ít nhất 40% đơn vị (cấp xã, huyện) cung cấp ít nhất một dịch vụ thiết yếu (y tế, giáo dục, giám sát cộng đồng, an ninh trật tự, môi trường, văn hóa) và tổ chức lấy ý kiến phản hồi về sự hài lòng của người dân/cộng đồng về kết quả xây dựng NTM thông qua ứng dụng trực tuyến.

Phấn đấu có ít nhất 1 mô hình thí điểm xã NTM thông minh theo lĩnh vực nổi trội nhất (kinh tế, du lịch nông thôn, môi trường, văn hóa...); xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát, thẩm định, công nhận địa phương đạt chuẩn NTM.

Chương trình được triển khai ở khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh. Đối tượng thụ hưởng là người dân, cộng đồng dân cư, các tổ chức kinh tế hợp tác, doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế - xã hội trên địa bàn nông thôn. Đối tượng thực hiện là hệ thống chính trị từ tỉnh đến xã và các tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn nông thôn.

Để thực hiện đạt hiệu quả mục tiêu đề ra, kế hoạch đề ra các nhiệm vụ chủ yếu như tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số trong xây dựng NTM; xây dựng chính quyền số trong xây dựng NTM; thúc đẩy kinh tế số trong phát triển kinh tế nông thôn; tập trung phát triển xã hội số trong xây dựng NTM; triển khai thí điểm mô hình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới; huy động nguồn lực triển khai chương trình...

K.D

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn