UBND tỉnh họp góp ý dự thảo Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện

Cập nhật ngày: 12/10/2022 05:23:17

ĐTO - Sáng ngày 11/10, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu chủ trì buổi họp góp ý dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Tham dự có đại diện các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL); Giáo dục và Đào tạo; Thông tin và Truyền thông; Khoa học và Công nghệ; Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính.


Quang cảnh buổi họp 

Tại buổi họp góp ý, đại diện Sở VH,TT&DL báo cáo tóm tắt dự thảo kế hoạch thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Sở VH,TT&DL phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: Triển khai số hóa tài liệu tập trung; xây dựng mục lục liên hợp sử dụng chung; xây dựng thư viện điện tử cho hệ thống thư viện công cộng tỉnh; xây dựng cơ sở dữ liệu về hệ thống thư viện trên địa bàn tỉnh; nâng cao trình độ nguồn lực thư viện. Mục tiêu cụ thể đến năm 2025, thư viện công cộng cấp tỉnh hoàn thiện, phát triển hạ tầng số, dữ liệu số, triển khai liên thông, chia sẻ tài nguyên và sản phẩm thông tin thư viện theo chức năng nhiệm vụ, văn bản hợp tác; có 70% tài liệu cổ, quý hiếm và bộ sưu tập tài liệu có giá trị về lịch sử, văn hóa, khoa học được số hóa; 100% nhân lực ngành thư viện được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng vận hành thư viện hiện đại...

Qua nghe báo cáo dự thảo kế hoạch và ý kiến góp ý của các sở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đoàn Tấn Bửu giao Sở VH,TT&DL; Thư viện tỉnh phối hợp với các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh, hoàn thiện dự thảo kế hoạch Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh về nội dung, dự toán kinh phí chi tiết từng mục đầu tư; phát triển các ứng dụng tiến bộ phục vụ người dân để trình UBND tỉnh xem xét nhằm sớm triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số ngành thư viện trên địa bàn tỉnh.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn