Năm 2024, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10%

Cập nhật ngày: 29/01/2024 05:30:17

http://baodongthap.com.vn/database/video/20240129053058dt1-1.mp3

 

ĐTO - Năm nay, ngành công thương tỉnh đẩy mạnh cơ cấu lại các hoạt động sản xuất gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; đẩy mạnh khai thác và phát triển thị trường nội địa, nâng cao sức tiêu dùng trong nước và phát triển thương hiệu Việt; mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng, hạn chế sự phụ thuộc vào một số thị trường. Đồng thời đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số, thúc đẩy các ứng dụng số, nền tảng số trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần nâng cao tỷ trọng đóng góp của kinh tế số trong tăng trưởng kinh tế; phát triển mạnh thương mại điện tử và sự gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình thương mại truyền thống...

Với quyết tâm hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đề ra; trên cơ sở kết quả đã đạt được của năm 2023 và mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh năm 2024 đạt 8%, ngành công thương quyết tâm thực hiện đạt một số chỉ tiêu năm 2024. Theo đó, giá trị tăng thêm của ngành công nghiệp (theo giá năm 2010) đạt 12.481 tỷ đồng, tăng 9,98% so với ước thực hiện năm 2023; giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá năm 2010) đạt 76.740 tỷ đồng, tăng 10% so với ước thực hiện năm 2023; giá trị tăng thêm ngành thương mại (theo giá năm 2010) đạt 9.362 tỷ đồng, tăng 10,53% so với ước thực hiện năm 2023; tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ đạt 145.990 tỷ đồng, tăng 15,71% so với ước thực hiện năm 2023; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.650 triệu USD, tăng 1,4% so với thực hiện năm 2023 (nếu không tính hàng hóa tạm nhập tái xuất, kim ngạch xuất khẩu đạt 1.400 triệu USD, tăng 8,4% so với ước thực hiện năm 2023); kim ngạch nhập khẩu đạt 800 triệu USD, tăng 3,1% so với ước thực hiện năm 2023.

Mục tiêu đặt ra năm 2024 của ngành công thương là rất cao, cần có tính phấn đấu cao với nhiều giải pháp khả thi; các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực. Ngoài ra, cần khai thác tốt các “dư địa” động lực tăng trưởng của năm 2023, đi liền với những nỗ lực hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho cộng đồng doanh nghiệp vượt qua khó khăn để phát triển sản xuất.

TN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn