Đọc gì trên báo in số 4046 ra ngày 25/5/2022

Cập nhật ngày: 24/05/2022 17:56:44

Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh

Thời gian qua, tỉnh lựa chọn nhiều mô hình, gương điển hình tiên tiến có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập, lao động, sản xuất, kinh doanh, đóng góp an sinh xã hội và phòng, chống dịch Covid-19 thông qua các phong trào thi đua để xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn tỉnh.

Huyện Châu Thành: Điểm sáng trong công tác cải cách hành chính

Trong bối cảnh chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, nhưng trong năm 2021, UBND huyện Châu Thành có nhiều nỗ lực trong công tác chỉ đạo, điều hành; đồng thời đề ra nhiều giải pháp, cách làm hay trong công tác cải cách hành chính (CCHC), từ đó, đã giúp cho huyện dẫn đầu kết quả Chỉ số CCHC, Chỉ số năng lực cạnh tranh (NLCT) đạt số điểm tốt nhất, trở thành điểm sáng về công tác CCHC của tỉnh.

Phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa

Thời gian qua, sự tác động của công nghiệp hóa, hiện đại hóa đến nông nghiệp, nông thôn đã giúp cơ cấu kinh tế nông nghiệp tỉnh nhà tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, áp dụng tốt các tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ mới vào sản xuất. Các vùng sản xuất tập trung chuyên canh được hình thành, phát triển các loại cây, vật nuôi thế mạnh kết hợp du lịch trải nghiệm...

Huyện Châu Thành tập trung hỗ trợ và thúc đẩy phong trào khởi nghiệp

Thời gian qua, huyện Châu Thành tập trung triển khai nhiều chương trình, hoạt động thiết thực nhằm tạo môi trường thuận lợi thúc đẩy, hỗ trợ các mô hình, dự án khởi nghiệp (KN) trên địa bàn huyện.

… và còn nhiều tin, bài khác.

Gửi bình luận của bạn