Đọc gì trên báo in số 4076 ra ngày 3/8/2022

Cập nhật ngày: 02/08/2022 18:24:59

TP Hồng Ngự: Lập Đề án phát triển nông nghiệp đô thị giai đoạn 2021 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030

Việc phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn TP Hồng Ngự góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân. Các sản phẩm được sản xuất theo hướng chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng đúng với tinh thần Chương trình hành động số 16 của Ban chấp hành Đảng bộ TP Hồng Ngự về phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị trên địa bàn giai đoạn 2021-2025 (viết tắt Chương trình).

Sản xuất lúa thích ứng biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính

Để bảo vệ môi trường trong bối cảnh biến đổi khí hậu, một trong những giải pháp đang được quan tâm là giảm phát thải khí nhà kính trong sản xuất nông nghiệp. Điều này, đối với vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vô cùng ý nghĩa, góp phần đưa khu vực này trở thành một trung tâm sản xuất xanh, bền vững với các mô hình làng sinh thái, làng thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Để sầu riêng không thành sầu chung

Việc phát triển trồng sầu riêng (SR) với tốc độ phi mã như hiện nay dễ phát sinh thành nỗi “sầu chung” của nhà vườn nếu ngay bây giờ không có giải pháp mạnh mẽ, căn cơ.

Tăng cường triển khai xây dựng văn hóa học đường

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 08 ngày 1/6/2022 về việc tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường nhằm rèn luyện nhân cách và giáo dục thế hệ trẻ thành những con người phát triển toàn diện đức - trí - thể - mỹ, có lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, có ý thức và trách nhiệm với đất nước, cộng đồng, gia đình và bản thân.

… và còn nhiều tin, bài khác.

Gửi bình luận của bạn