Đọc gì trên báo in số 4251 ra ngày 27/9/2023

Cập nhật ngày: 26/09/2023 19:08:14

Huyện Thanh Bình: Lan tỏa những việc làm thiết thực trong học tập và làm theo gương Bác

Sau 2 năm thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (gọi tắt là Kết luận số 01) cho thấy, nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Thanh Bình có sự chuyển biến tích cực, nhiều mô hình hiệu quả được lan tỏa, tạo thành phong trào rộng khắp trong Nhân dân.

Công tác tiếp dân và giải quyết các vụ việc ngay tại cơ sở đạt trên 85%

Từ đầu năm đến nay, các cấp chính quyền, cơ quan, ngành chức năng trong tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết, khiếu nại tố cáo. Từ đó, không phát sinh “điểm nóng” làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh.

Hiệu quả từ thực hiện giáo dục STEM, sổ liên lạc, học bạ điện tử

Trường Tiểu học Mỹ Quý 1, xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười là 1 trong 2 điểm trường của huyện Tháp Mười được Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Tháp Mười chọn thực hiện thí điểm giáo dục STEM và sổ liên lạc, học bạ điện tử. Sau thời gian thực hiện thí điểm, đến nay, tập thể Ban Giám hiệu (BGH), giáo viên (GV) của trường chủ động ứng dụng công nghệ số trong dạy và học, tổ chức thành công nhiều hoạt động trải nghiệm dành cho học sinh (HS).

Phát huy giá trị văn hóa làng nghề gắn với phát triển du lịch

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tỉnh Đồng Tháp là địa phương có nhiều tiềm năng phát triển tổng hợp các loại hình du lịch: sinh thái; lịch sử, văn hóa, về nguồn. Sự phát triển du lịch trong những năm qua của tỉnh đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận. Nhất là du lịch trên địa bàn dần dần phát triển theo hướng bền vững, chú trọng các mục tiêu cộng đồng, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân địa phương, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống, bảo vệ môi trường và cảnh quan thiên nhiên.

… và còn nhiều tin, bài khác.

Gửi bình luận của bạn