Đọc gì trên báo in số 4246 ra ngày 15/9/2023

Cập nhật ngày: 14/09/2023 19:10:47

Thi đua “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo”

Sau khi tiếp thu Nghị quyết số 06 ngày 31/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Xây dựng văn hóa và con người Đồng Tháp nghĩa tình, năng động, sáng tạo” (viết tắt là Nghị quyết số 06), các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị và địa phương trong tỉnh đã cụ thể hóa thông qua các chương trình, kế hoạch. Đồng thời phát động phong trào thi đua thực hiện Nghị quyết số 06 sát với điều kiện thực tiễn của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tăng cường công tác chủ động phòng, chống thiên tai

Thời gian qua, công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) trên địa bàn tỉnh được các ngành, địa phương chủ động thực hiện. Tuy nhiên, thực tế công tác này vẫn còn một số khó khăn nhất định. Để tìm hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Đồng Tháp có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Vũ Minh – Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh.

Đồng Tháp: Những kết quả sau 10 năm thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở

Hòa giải ở cơ sở (HGƠCS) là phương thức giải quyết tranh chấp hiệu quả, bởi hòa giải (HG) thành sẽ hàn gắn, khôi phục tình cảm giữa các bên tranh chấp, duy trì mối quan hệ đoàn kết, gắn bó trong cộng đồng dân cư, giữ ổn định an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, HGƠCS còn là một phương thức phổ biến giáo dục pháp luật thiết thực góp phần xây dựng, nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật trong cộng đồng dân cư. Qua 10 năm thực hiện Luật HGƠCS, tại Đồng Tháp đã xuất hiện nhiều mô hình hay, các làm hiệu quả.

Nâng tầm vị thế cho doanh nghiệp cơ khí

Thời gian qua, Đồng Tháp dành nhiều chương trình và chính sách hỗ trợ cho ngành cơ khí chế tạo máy phục vụ sản xuất nông nghiệp phát triển. Trong đó, việc hỗ trợ máy móc thiết bị tiên tiến vào sản xuất nhằm giúp doanh nghiệp (DN) cơ khí nâng cao hiệu suất hoạt động, khả năng cạnh tranh của sản phẩm...

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn