Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã được hỗ trợ 20 triệu đồng/năm

Cập nhật ngày: 02/08/2018 14:42:33

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư để thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Theo đó, mức chi hỗ trợ đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã là 20 triệu đồng/năm/xã.

Đối với Ban công tác Mặt trận ở khu dân cư thực hiện Cuộc vận động và các phong trào được phát động ở địa phương, khu dân cư có quy mô dân số dưới 700 hộ hỗ trợ 5 triệu đồng/năm/ khu dân cư thuộc ấp nội địa, hỗ trợ 7 triệu đồng/năm/khu dân cư thuộc ấp biên giới.

Khu dân cư có quy mô dân số cứ tăng thêm 200 hộ dân thì được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/năm/khu dân cư so với định mức quy định nêu trên.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 1/8/2018.

T.T

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn