Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp

Cập nhật ngày: 29/12/2023 10:34:29

ĐTO - Năm 2023, bên cạnh việc tập trung triển khai các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các ngành, các cấp trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm chỉ đạo, điều hành đẩy mạnh công tác cải cách hành chính (CCHC).


Trung tâm Hành chính công tỉnh thực hiện Mô hình điểm về dịch vụ công trực tuyến

NHIỀU MÔ HÌNH MỚI, CÁCH LÀM HAY

Trong năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo thực hiện nhiều mô hình, cách làm mới trong xây dựng chính quyền thân thiện, có tính đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và thu hút sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ của người dân, doanh nghiệp mang lại nhiều kết quả khả quan.

UBND tỉnh đăng ký thực hiện các “mô hình điểm” như: Mô hình điểm về dịch vụ công trực tuyến (thực hiện tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND cấp huyện, cấp xã); Mô hình sử dụng thẻ Căn cước công dân và ứng dụng VNeID để khám chữa bệnh (thực hiện tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh); Mô hình thông báo lưu trú qua cổng dịch vụ công trực tuyến (thực hiện tại các cơ sở lưu trú, các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh)…

Đặc biệt, từ tháng 8/2023 đến nay, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (TTHC)”. Kết quả mô hình đã mang lại hiệu quả thiết thực, giúp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC, mang lại sự hài lòng cho người dân, doanh nghiệp về bộ máy công quyền. Đồng thời tạo được hiệu ứng truyền thông tích cực trong và ngoài tỉnh, góp phần nâng cao hình ảnh chính quyền tỉnh Đồng Tháp thân thiện, phục vụ, đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp.


Người dân vui mừng nhận kết quả qua mô hình
“Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính”

UBND tỉnh chỉ đạo nhân rộng mô hình “Lãnh đạo tỉnh gặp gỡ người dân, doanh nghiệp thực hiện TTHC” bằng hình thức lãnh đạo các sở, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã tăng cường và đa dạng hóa các kênh tiếp xúc, gặp gỡ người dân, doanh nghiệp định kỳ tại ngành, địa phương; qua đó, kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong thực hiện TTHC ngay tại nơi phát sinh vướng mắc.

Qua rà soát TTHC, UBND tỉnh đã kiến nghị các bộ, ngành Trung ương đơn giản hóa 402/1.815 TTHC, dự kiến chi phí tuân thủ TTHC tiết kiệm được khoảng 38,5 tỷ đồng. Cơ chế một cửa, một cửa liên thông tiếp tục được kiện toàn và khắc phục các hạn chế qua những đợt kiểm tra về kiểm soát TTHC, về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Tỉnh triển khai ứng dụng phần mềm một cửa điện tử mới tại các sở, ngành tỉnh và UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh, kết nối hệ thống thông tin điện tử 3 cấp chính quyền về kết quả giải quyết TTHC; nâng cấp Cổng dịch vụ công (DVC) của tỉnh bảo đảm kết nối, tích hợp, chia sẻ thông tin với Cổng DVC quốc gia. Cùng với đó, cơ sở vật chất, trang thiết bị được đảm bảo phục vụ tốt tổ chức và công dân, phần mềm một cửa điện tử thường xuyên được nâng cấp và sửa các lỗi phát sinh.


Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa lắng nghe và tháo gỡ vướng mắc cho doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính

XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ

Để đẩy mạnh triển khai Đề án chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch về chuyển đổi số; cải thiện chỉ số chuyển đổi số tỉnh; Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng chuyển đổi số các cơ quan cấp tỉnh, cấp huyện…

Đồng Tháp đã hoàn thành tích hợp chia sẻ dữ liệu với các Hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương gồm: Cổng DVC của Bộ Tài Nguyên và Môi trường (2 thủ tục thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường); Hệ thống quản lý hộ tịch của Bộ Tư pháp, Cổng DVC và cơ sở dữ liệu (CSDL) về bảo trợ xã hội của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; CSDL Quốc gia về dân cư trong triển khai thực hiện bỏ sổ hộ khẩu giấy.

Đồng thời triển khai tích hợp chia sẻ dữ liệu với CSDL hộ tịch (đối với thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ bảo hiểm y tế và hộ khẩu thường trú), tích hợp đăng nhập Cổng DVC trực tuyến bằng tài khoản ứng dụng VNeID; số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC, xây dựng kho dữ liệu cho tổ chức, cá nhân và đồng bộ về Kho dữ liệu tổ chức, cá nhân trên Cổng DVC quốc gia; hoàn thành việc kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh với phần mềm dịch vụ công liên thông để tổ chức triển khai thực hiện liên thông điện tử đối với 2 nhóm TTHC (đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng).

Tỉnh hoàn thành dự án Nâng cấp hệ thống hạ tầng phục vụ Chính quyền số và an toàn thông tin mạng tỉnh Đồng Tháp để bổ sung hạ tầng cho Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh gồm máy chủ và thiết bị lưu trữ; hợp nhất Cổng DVC và Một cửa điện tử thành Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Đồng Tháp và triển khai thống nhất từ cấp tỉnh đến cấp xã; phần mềm quản lý văn bản điều hành triển khai tập trung và gửi nhận văn bản liên thông 4 cấp từ Trung ương đến cấp xã; hoàn thành xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Đồng Tháp triển khai 3 cấp từ tỉnh đến cấp xã và kết nối liên thông với Hệ thống thông tin báo cáo của Văn phòng Chính phủ đối với 8 biểu mẫu báo cáo về kinh tế - xã hội; hoàn thành triển khai hệ thống giám sát điều hành thông minh tỉnh Đồng Tháp.


Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh Đồng Tháp góp phần
nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp

Cùng với đó, vận hành hiệu quả Trung tâm Điều hành thông minh tỉnh, theo dõi, phân tích, đánh giá, chọn lọc dữ liệu tại Trung tâm Chuyển đổi số tỉnh để đề xuất các giải pháp phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh. Hệ thống giám sát điều hành thông minh của tỉnh được đặt tại Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Đồng Tháp và tích hợp chia sẻ dữ liệu giám sát về chính quyền số các nội dung như: tình hình giải quyết TTHC và DVC trực tuyến của các cơ quan, đơn vị, địa phương; tích hợp chia sẻ dữ liệu giám sát tình hình xử lý quản lý văn bản điều hành; kết nối giám sát tình hình mã độc tập trung trên địa bàn tỉnh; tích hợp giám sát giao thông, an ninh; giám sát vận hành Hệ thống trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh...

Năm 2024, UBND tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung, nhiệm vụ, mục tiêu của Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch CCHC tỉnh giai đoạn 2021-2030; hoàn thiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông điện tử ở cấp xã; ban hành các quy định về TTHC thực hiện quy trình giải quyết theo cơ chế một cửa liên thông để thực hiện thống nhất trong toàn tỉnh.

Cùng với đó, thủ trưởng các sở, cơ quan ngang sở và Chủ tịch UBND cấp huyện tăng cường lãnh đạo, điều hành và thường xuyên kiểm tra việc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, địa phương nhằm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC. Đồng thời nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, mở rộng lưu trữ, truy xuất, sử dụng các hồ sơ hành chính đã được số hóa; hoàn thành thủ tục kết nối Hệ thống thông tin giải quyết TTHC với CSDL quốc gia về dân cư...

UBND tỉnh đã công bố danh mục TTHC đáp ứng yêu cầu triển khai, cung cấp DVC trực tuyến toàn trình và DVC trực tuyến một phần trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC tỉnh Đồng Tháp. Trong đó, công bố 841 DVC trực tuyến toàn trình và 561 DVC trực tuyến một phần. Tỷ lệ phát sinh hồ sơ dưới hình thức trực tuyến hơn 48%.

Số lượng DVC trực tuyến được tích hợp lên Cổng DVC Quốc gia là 731 DVC trực tuyến toàn trình và 325 DVC trực tuyến một phần. Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục phối hợp với các đơn vị tiến hành kiểm thử tích hợp các DVC trực tuyến còn lại lên Cổng DVC Quốc gia.

THANH TRÚC

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn