Hiệu quả thực hiện các dự án giảm nghèo bền vững

Cập nhật ngày: 28/12/2023 20:48:53

ĐTO - Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh quan tâm thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp hỗ trợ giảm nghèo, các dự án, chính sách giảm nghèo phát huy hiệu quả, từ đó tác động tích cực đến công tác giảm nghèo.

Các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững như: đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát triển sản xuất; phát triển giáo dục nghề nghiệp, việc làm bền vững; truyền thông và giảm nghèo về thông tin; các mô hình, chính sách hỗ trợ giảm nghèo… được các ngành, địa phương tập trung nguồn lực thực hiện, tạo động lực giúp người dân vươn lên thoát nghèo…

Lao động nông thôn có việc làm ổn định từ công việc may gia công

Cùng với đó, các ngành, địa phương đã tập trung tổ chức nhiều lớp dạy nghề, giải quyết việc làm, định hướng dạy nghề gắn với đầu ra, liên kết đầu ra sản phẩm với các công ty trên địa bàn, đồng thời đẩy mạnh công tác hỗ trợ tiếp cận vốn vay phát triển chăn nuôi, trồng trọt…

Trong năm, toàn tỉnh có gần 38.500 lao động được giải quyết việc làm, đạt 128% so với kế hoạch năm, trong đó, hơn 2.000 lao động đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng... Kết quả thực hiện chính sách tín dụng đối với hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, học sinh, sinh viên có doanh số cho vay đạt trên 460 tỷ đồng, với hơn 7.200 hộ vay.

Các sở chức năng phối hợp với Báo Đồng Tháp thực hiện chuyên trang “Giảm nghèo”, “Giảm nghèo thông tin” để tuyên truyền về những mô hình, cách làm làm ăn, chăn nuôi hiệu quả, gương vượt khó thoát nghèo… và phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Đồng Tháp thực hiện “Chương trình Vượt dốc” để biểu dương hộ nghèo thoát nghèo tiêu biểu. Đồng thời, các địa phương tổ chức hàng trăm cuộc đối thoại về chính sách giảm nghèo với trên hàng ngàn lượt người tham dự…

Qua đó, các hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản về việc làm, nhà ở, nước sạch vệ sinh, thông tin và y tế… đã mang lại hiệu quả tích cực, có tác động lâu dài. Trong năm, cấp gần 74.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ nghèo, cận nghèo…; miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho gần 29.000 học sinh; hỗ trợ xây mới, sửa chữa 2.600 căn nhà ở đại đoàn kết; hỗ trợ dạy nghề cho gần 650 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo.

          N.LONG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn