Huyện Cao Lãnh

Tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý và giáo viên

Cập nhật ngày: 08/12/2022 09:39:53

ĐTO - Đảm bảo chất lượng giáo dục đối với các ngành học, cấp học, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Cao Lãnh cùng các đơn vị trường chủ động rà soát và tạo điều kiện thuận lợi để đội ngũ cán bộ quản lý (CBQL), giáo viên (GV) tham gia học tập, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, năng lực giảng dạy.


Giáo viên và trẻ mầm non Trường Mầm non Bông Sen, huyện Cao Lãnh trong giờ thực hành

Phòng GD&ĐT tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013 “Về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT”, trong đó, tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đội ngũ CBQL, GV, nhân viên về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chú trọng giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống cho học sinh. Đồng thời, Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn huyện Cao Lãnh...

Phòng GD&ĐT thường xuyên phối hợp, tổ chức cho đội ngũ CBQL, GV tham gia các lớp bồi dưỡng về chính trị. Từ năm 2021 đến nay, tại huyện Cao Lãnh có 55 CBQL, GV tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị và 21 người tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý giáo dục, góp phần xây dựng đội ngũ kế thừa và nâng cao nghiệp vụ công tác chuyên môn. CBQL, GV và nhân viên các trường học trên địa bàn huyện tích cực tham gia các lớp bồi dưỡng, nâng cao trình độ, phát huy tinh thần tự học bổ sung, hoàn thiện kiến thức phục vụ cho công tác giảng dạy. Có 100% CBQL, GV chuẩn hóa về trình độ đào tạo đáp ứng được yêu cầu đổi mới trong công tác quản lý giáo dục và dạy học hiện nay. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy và học, có 98/99 giáo viên tiếng Anh đạt trình độ giảng dạy tiếng Anh theo khung năng lực ngoại ngữ B1, đạt 98,99%, gồm cấp Tiểu học 39 giáo viên; THCS 59 giáo viên. 100% GV, CBQL được bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn thường xuyên như: tham dự tập huấn và triển khai chuyên môn, nhiệm vụ năm học cấp Tiểu học, THCS; tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, có 1 sản phẩm đạt giải Nhất, 1 giải Ba và 5 sản phẩm đạt giải Khuyến khích Hội thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh. CBQL, GV tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm và triển khai ứng dụng các đề tài vào việc giảng dạy và quản lý trong ngành (có 263 sáng kiến kinh nghiệm, giải pháp công tác, đề tài nghiên cứu được Hội đồng xét duyệt sáng kiến cấp huyện công nhận).

Phòng GD&ĐT huyện Cao Lãnh đã quán triệt đến CBQL, GV toàn ngành chủ động cập nhật, bổ sung kiến thức để bắt nhịp với xu hướng chuyển đổi số trong ngành theo mô hình giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán học và nghệ thuật (giáo dục STEM/STEAM), phát triển tư duy lập trình, triển khai các chương trình về khoa học máy tính phù hợp; đưa nội dung phổ cập kỹ năng số và an toàn, an ninh mạng, các nền tảng mở, phần mềm nguồn mở vào chương trình giảng dạy từ cấp Tiểu học để học sinh sớm hình thành các kỹ năng cần thiết về công dân số. Các đơn vị trường thực hiện tốt kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia theo quy định, đến nay toàn huyện có 33 trường được công nhận chuẩn Quốc gia, trong đó có 5 trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

CBQL, GV tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn huyện Cao Lãnh đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua trong ngành; thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp giữa “Nhà trường, gia đình, Hội Khuyến học, chính quyền và đoàn thể địa phương” để giáo dục học sinh tại cộng đồng. Trong năm học 2022 - 2023, Phòng GD&ĐT huyện cùng các đơn vị trường đã hưởng ứng tích cực các cuộc thi, hội thao, hội giảng do Sở GD&ĐT tổ chức. Trong tháng 11/2022, GV và học sinh huyện Cao Lãnh hưởng ứng và tham gia hoạt động giáo dục STEM tại TP Cao Lãnh; tham dự các hội thi văn nghệ học đường, thi hùng biện tiếng Anh...

Trong thời gian tới, thực hiện công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho CBQL, GV, Phòng GD&ĐT phối hợp với các đơn vị trường và các ngành liên quan kiểm tra, đánh giá đội ngũ về năng lực quản lý, phương pháp giảng dạy trong các cơ sở giáo dục... Đồng thời khuyến khích đội ngũ CBQL, GV thực hiện tốt ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý; tổ chức hội giảng, thao giảng rút kinh nghiệm, cải tiến chất lượng ở các ngành học, cấp học; quan tâm các hoạt động nghiên cứu khoa học, tự làm thiết bị - đồ dùng dạy học, triển khai ứng dụng hiệu quả các đề tài sáng kiến kinh nghiệm vào công tác chuyên môn. Tăng cường công tác phối hợp tốt với các trường đại học, cơ sở đào tạo trong và ngoài tỉnh đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ GV, CBQL.

H.An

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn