Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp

Trên 95% học sinh, sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm

Cập nhật ngày: 15/03/2023 05:18:15

ĐTO - Đến năm 2023, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đang đào tạo 14 ngành, nghề trình độ cao đẳng và 17 ngành, nghề trình độ trung cấp với tổng số 2.488 học sinh, sinh viên (HS, SV). Trong đó có 5 ngành nghề trọng điểm, gồm: công nghệ ô tô, cắt gọt kim loại (cấp độ quốc tế) và công nghệ thực phẩm, bảo vệ thực vật, nuôi trồng thủy sản (cấp độ ASEAN).


Học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp tham gia Ngày hội việc làm năm 2022 do nhà trường phối hợp đơn vị tuyển dụng tổ chức

Nhà trường quan tâm cải tiến quy trình đào tạo, tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa biên soạn mới giáo trình theo quy định và đảm bảo đầy đủ tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy; cơ sở vật chất như: phòng học, thí nghiệm, thực hành... đảm bảo tốt việc học tập, thực hành của HS, SV. Đội ngũ giảng viên nhà trường với 3 tiến sĩ, 105 thạc sĩ và 35 đại học đạt chuẩn theo quy định về chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo. Hàng năm, Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp đẩy mạnh gắn kết với nhiều đơn vị, doanh nghiệp trong công tác phối hợp đào tạo, tiếp nhận HS, SV thực tập; tổ chức Ngày hội việc làm và giải quyết việc làm cho HS, SV sau tốt nghiệp. Nhờ đó, từ năm 2020 đến tháng 2/2023, có 100% HS, SV của trường được giới thiệu đi thực tập tại doanh nghiệp và trên 95% HS, SV tốt nghiệp tìm được việc làm.

P.L

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn