Ban Tổ chức kính mời tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 17 năm 2022 - 2023

Cập nhật ngày: 29/11/2022 13:46:17

Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp (sau đây gọi tắt là Hội thi) do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học và Công nghệ, Liên đoàn Lao động và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Đồng Tháp phối hợp tổ chức. Trong đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật được UBND tỉnh giao làm cơ quan thường trực Hội thi, giúp việc cho Ban Tổ chức trong các hoạt động tổ chức, triển khai Hội thi.


Ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch Liên hiệp Hội trao Giấy chứng nhận đạt giải Nhất Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ 16 năm 2020-2021 cho các tác giả

Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 17 năm 2022 - 2023 kính mời các cá nhân, tổ chức tham gia Hội thi.

Hội thi được tổ chức định kỳ 2 năm 1 lần nhằm thúc đẩy phong trào lao động sáng tạo của các cá nhân, tổ chức trong các lĩnh vực khoa học kỹ thuật, thúc đẩy việc áp dụng có hiệu quả các giải pháp kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Qua đó, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hội thi gồm có 6 lĩnh vực để đăng ký:

- Công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông;

- Cơ khí tự động hóa, xây dựng, giao thông vận tải;

- Vật liệu, hóa chất, năng lượng;

- Nông lâm ngư nghiệp, tài nguyên và môi trường;

- Y dược;

- Giáo dục và đào tạo.

Đối tượng dự thi là các tổ chức, cá nhân đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Đồng Tháp, không phân biệt lứa tuổi, thành phần, dân tộc, nghề nghiệp có các giải pháp kỹ thuật, các nhiệm vụ khoa học công nghệ là kết quả của hoạt động sáng tạo, sáng kiến, cải tiến và ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động kinh tế - xã hội được tạo ra và áp dụng từ năm 2017 trở lại đây đều được tham gia dự thi.

Quét mã QR để biết thêm chi tiết về Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 17 năm 2022-2023

Tiêu chuẩn đánh giá giải pháp dự thi dựa trên 3 tiêu chí. Cụ thể, đối với tính mới, tính sáng tạo, giải pháp dự thi không trùng với giải pháp đã được công bố trong bất kỳ nguồn thông tin nào có ở Đồng Tháp hoặc đã được áp dụng ở Đồng Tháp trước ngày nộp hồ sơ. Về khả năng áp dụng rộng rãi trong điều kiện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, giải pháp dự thi đã được thử nghiệm, sản xuất thử và được chứng minh khả năng áp dụng hoặc đã được áp dụng có hiệu quả. Đối với Hiệu quả kinh tế - kỹ thuật - xã hội, giải pháp mang lại lợi ích kinh tế - kỹ thuật - xã hội cao hơn so với giải pháp tương tự đã biết ở Đồng Tháp, không gây ảnh hưởng xấu đến môi trường và xã hội, trật tự, an ninh, quốc phòng.


Giải pháp Máy phun thuốc điều khiển từ xa của tác giả Võ Hào Em (TP Cao Lãnh) đạt giải Nhất tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Đồng Tháp lần thứ 16 năm 2020-2021 và đạt giải Khuyến khích Hội thi toàn quốc năm 2021

Hồ sơ dự thi được coi là hợp lệ nếu nội dung giải pháp, nhiệm vụ khoa học công nghệ dự thi thuộc các lĩnh vực đúng với qui định tại Thể lệ của Hội thi. Hồ sơ gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu);

- Bản mô tả giải pháp, nhiệm vụ khoa học công nghệ dự thi (Bản mô tả tóm tắt, bản toàn văn);

- 2 ảnh 4x6 của mỗi tác giả (ghi rõ họ tên tác giả ở mặt sau);

- Các tài liệu khác (hình ảnh, video, nhận xét của Hội đồng khoa học kỹ thuật cấp ngành, cấp cơ sở hoặc cơ quan ứng dụng về hiệu quả và khả năng ứng dụng giải pháp, hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng sản xuất thử, hợp đồng bán hàng hoặc hóa đơn bán hàng, mô hình, sản phẩm chế thử...).

Hồ sơ dự thi có thể gửi trực tiếp hoặc gửi bưu điện tới Ban Thư ký Hội thi tại địa chỉ: Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, số 397 đường Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Phú, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Hoặc tác giả nộp hồ sơ dự thi trực tuyến trên hệ thống thông tin hội thi cuộc thi sáng tạo, địa chỉ truy cập: sangtao.dongthap.gov.vn

Hồ sơ được tiếp nhận, xem xét và lưu trữ như tài liệu mật cho đến ngày công bố kết quả vào vòng chung khảo, không để ảnh hưởng đến tính mới của giải pháp, đề tài nghiên cứu khoa học theo quy định bảo mật của Nhà nước. Việc tham gia dự thi không thay thế cho việc đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Khi phát hiện giải pháp, công trình khoa học (sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu...) cần được bảo hộ, Ban Tổ chức sẽ thông báo cho người dự thi để người dự thi có yêu cầu bảo hộ sở hữu trí tuệ sẽ liên hệ với Sở Khoa học và Công nghệ để được hướng dẫn lập hồ sơ đăng ký.

Tổng giá trị giải thưởng Hội thi lên đến 810.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám trăm mười triệu đồng).

Khi đến với Hội thi, các tác giả đạt giải được nhận tiền thưởng và giấy chứng nhận của Ban Tổ chức Hội thi; các tác giả đạt giải Nhất còn được đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen, nếu là đoàn viên, thanh niên thì được Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xét tặng Huy hiệu Tuổi trẻ sáng tạo. Các đồng tác giả có đóng góp 20% lao động sáng tạo trong giải pháp đạt giải cũng được Ban Tổ chức Hội thi trao giấy chứng nhận. Tác giả là đoàn viên công đoàn, có giải pháp đạt từ giải Ba trở lên được đề nghị xét tặng Bằng khen Lao động Sáng tạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khi có 50% đóng góp lao động sáng tạo ra giải pháp.


Giải pháp Nghiên cứu thành phần cơ chất sẵn có tại địa phương để trồng nấm vân chi đỏ của nhóm tác giả Trần Đức Tường, Lê Uyển Thanh, Huỳnh Ngọc Tâm

Ngoài ra, các tác giả đạt từ giải Ba trở lên tại Hội thi toàn quốc sẽ được Ban Tổ chức Hội thi đề nghị UBND tỉnh xét tặng Bằng khen.

Đối với các tổ chức và cá nhân có thành tích trong tuyên truyền, vận động, phổ biến Hội thi sẽ được Ban Tổ chức Hội thi xét tặng Giấy khen hoặc đề nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen. Khuyến khích các ngành thành viên Ban Tổ chức (nếu có điều kiện) xét tặng Giấy khen cho các tập thể, cá nhân tham gia đạt giải thưởng Hội thi.

Hạn cuối nhận hồ sơ đến hết ngày 31/5/2023.

Ngoài ra, các tổ chức, cá nhân có thể tham khảo thông tin thể lệ Hội thi trên website: www.lhchkhkt.dongthap.gov.vn. Hoặc qua số điện thoại: 0277.3851.464 để được tư vấn.

Ban Tổ chức Hội thi lần thứ 17 năm 2022 - 2023 rất mong nhận được sự quan tâm và hưởng ứng tham gia của các cá nhân, tổ chức có các giải pháp kỹ thuật, các nhiệm vụ khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh.

THƯ KÝ HỘI THI

Gửi bình luận của bạn