Hỗ trợ vốn vay cho các hộ nuôi lươn

Cập nhật ngày: 24/05/2023 04:40:55

ĐTO - Hội Nông dân TP Hồng Ngự vừa tổ chức giải ngân nguồn vốn vay cho hội viên nông dân trên địa bàn để thực hiện phát triển mô hình chăn nuôi.

Theo đó, 26 hộ nuôi lươn thương phẩm của 2 xã Tân Hội và Bình Thạnh được nhận hỗ trợ vốn vay trong đợt này, hộ thấp nhất 10 triệu đồng, cao nhất là 50 triệu đồng (tùy vào đều kiện chăn nuôi). Tổng kinh phí là 650 triệu đồng, trích từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân thành phố. Với lãi suất 8,4%/năm, sau 24 tháng, Hội Nông dân thành phố sẽ thu hồi vốn để tiếp tục hỗ trợ cho các thành viên khác.


Giải ngân vốn vay cho các hội viên nông dân

Việc hỗ trợ vốn vay nhằm giúp hội viên nông dân có điều kiện phát triển các mô hình chăn nuôi, tăng thu nhập, cải thiện kinh tế gia đình. Qua đó, góp phần thực hiện đạt và vượt tiêu chí về thu nhập trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao tại địa phương.

HOÀNG PHƯƠNG

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn