Tăng cường tiết kiệm điện, nước trong mùa khô hạn

Cập nhật ngày: 26/05/2023 05:45:40

ĐTO - Để đảm bảo cung ứng điện an toàn, liên tục, hạn chế tối đa việc cắt điện do thiếu hụt nguồn điện; hạn chế thiếu nước cho sinh hoạt và sản xuất trên địa bàn tỉnh trong mùa khô hạn, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương chủ động triển khai các biện pháp tiết kiệm điện, nước trong mùa khô hạn năm 2023.


UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước tập trung

Theo đó, các sở, ban, ngành tỉnh; UBND huyện, thành phố, nghiêm túc thực hiện tiết kiệm điện, nước theo chỉ đạo tại Chỉ thị số 20/CT-TTg ngày 7/5/2020 và Công điện số 397/CĐ-TTg ngày 13/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 400/UBND-KT ngày 15/6/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh.

Sở Công Thương phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Tháp theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện tiết kiệm điện tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh; định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh tình hình thực hiện các quy định về tiết kiệm điện, kịp thời đề xuất giải pháp xử lý những trường hợp thiếu hụt nguồn điện nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người dân chủ động tích trữ nước ngọt, sử dụng hiệu quả, tiết kiệm nước, triệt để chống thất thoát, lãng phí nước; kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh, có kế hoạch vận hành từng hệ thống thủy lợi, để điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng nước, trong đó ưu tiên nguồn nước cấp cho sinh hoạt và các lĩnh vực sản xuất trọng yếu; triển khai các biện pháp cần thiết để trữ nước, ngăn mặn; đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng các công trình thủy lợi, cấp nước sinh hoạt; ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp công trình cấp nước tập trung.

Công ty Điện lực Đồng Tháp, hướng dẫn các giải pháp tiết kiệm điện cụ thể cho các cơ quan, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn tỉnh; theo dõi sát tình hình dự báo thời tiết nắng nóng trong thời gian tới, cập nhật kịp thời tình hình phụ tải điện và chỉ tiêu giao sản lượng điện của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam để có phương án cung cấp điện, kế hoạch tiết giảm từng đối tượng cụ thể; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định, giải pháp tiết kiệm điện trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân...

UBND huyện, thành phố phối hợp với Công ty Điện lực Đồng Tháp triển khai ngay các giải pháp cấp bách nhằm tăng cường tiết kiệm điện, góp phần đảm bảo cung cấp điện ổn định trên địa bàn quản lý; triển khai, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc; UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của UBND tỉnh về tiết kiệm điện; chỉ đạo đơn vị quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với đơn vị điện lực trong việc thực hiện tiết kiệm điện, cắt giảm công suất trong trường hợp thiếu hụt nguồn điện; kiểm tra, giám sát việc triển khai các giải pháp tiết kiệm điện tại cơ quan, đơn vị trực thuộc.

MN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn