Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản

Cập nhật ngày: 24/05/2023 10:33:09

ĐTO - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ phân công, địa bàn quản lý tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản; thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đối với việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy sản xuất, tiêu thụ nông sản, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục rà soát, tháo gỡ vướng mắc về pháp lý, cắt giảm mạnh thủ tục hành chính không thật cần thiết trong lĩnh vực nông nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thúc đẩy phát triển doanh nghiệp trong nông nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư vào phát triển nông nghiệp, nông thôn. Trong đó, chú trọng doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chế biến sâu.


Người dân Đồng Tháp đẩy mạnh chế biến nông sản nhằm khắc phục tình trạng "được mùa mất giá"

Đồng thời, tập trung hơn nữa cho 3 động lực tăng trưởng gồm:tiêu dùng trong nước, xuất khẩu và đầu tư; đảm bảo an ninh lương thực trong mọi tình huống; tổ chức sản xuất nông nghiệp theo hướng đa giá trị, quy mô lớn, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả, tuần hoàn, phát thải thấp, thân thiện với môi trường, đáp ứng tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, có sức cạnh tranh cao. Ngoài ra, thúc đẩy phát triển hợp tác xã và các mô hình hợp tác trong nông nghiệp; nhân rộng các mô hình liên kết theo chuỗi giữa nhà nông, nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nghiệp và các tổ chức tín dụng.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh đổi mới công nghệ, tập trung thực hiện nhiệm vụ đổi số trong nông nghiệp, ứng dụng công nghệ cao, công nghệ chế biến và bảo quản sau thu hoạch. Xem đây là khâu đột phá nhằm nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và sức cạnh tranh của hàng nông sản tỉnh nhà. Mặt khác, đa dạng hoá sản phẩm nông sản, đẩy mạnh chế biến sâu, chế biến tinh nhằm khắc phục tình trạng “được mùa mất giá”, phụ thuộc mùa vụ và nâng cao giá trị gia tăng của hàng nông sản; triển khai có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

UBND tỉnh yêu cầu Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Trung tâm Xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư và đơn vị có liên quan đẩy mạnh xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm và thương mại điện tử; phát triển, đa dạng hóa chuỗi cung ứng vật tư đầu vào và thị trường tiêu thụ nông sản, duy trì và phát huy thị trường truyền thống, tiếp tục đàm phán mở thị trường mới, giảm thiểu phụ thuộc vào một vài thị trường. Đồng thời, chủ động triển khai các biện pháp phòng vệ thương mại phù hợp để bảo vệ sản xuất trong nước, thúc đẩy xuất khẩu; triển khai mạnh mẽ, có hiệu quả phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và Đề án đổi mới phương thức kinh doanh tiêu thụ nông sản giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 194/QĐ-TTg.

Đối với việc triển khai, thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai có hiệu quả, bảo đảm chất lượng, tiến độ theo yêu cầu chỉ đạo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 71/CĐ-TTg ngày 23/02/2023, Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 23/3/2023 và các văn bản điều hành chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh tại Công văn số 81/UBND-ĐTXD ngày 07/03/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025; công văn số 140/UBND-ĐTXD ngày 10/04/2023 về việc đẩy mạnh phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công, các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023, thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư năm 2023, để kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện; tham mưu điều chỉnh danh mục dự án đầu tư, triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia theo hướng dẫn của các Bộ, cơ quan Trung ương, bảo đảm pháp lý, phù hợp thực tiễn của địa phương (nếu có), bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công đạt kết quả tốt nhất…

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn