Thống nhất kế hoạch đầu tư công năm 2023 với số vốn gần 6.000 tỷ đồng

Cập nhật ngày: 07/01/2023 06:40:57

ĐTO - Đây là nội dung Nghị quyết do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành về việc thông qua kế hoạch đầu tư công năm 2023 từ nguồn ngân sách nhà nước do tỉnh quản lý và phân bổ.

Theo đó, kế hoạch đầu tư công năm 2023 gồm nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương là 3.561 tỷ đồng. Trong đó, vốn ngân sách tập trung là 1.061 tỷ đồng, vốn đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết là 1.600 tỷ đồng, vốn đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất là 900 tỷ đồng). Vốn ngân sách Trung ương là gần 2.418 tỷ đồng, trong đó vốn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội là hơn 1.170 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ chỉ tiêu kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ thanh, quyết toán công trình hoàn thành; theo dõi chặt chẽ khả năng triển khai thực hiện và giải ngân của các dự án khởi công mới, đảm bảo bố trí vốn phù hợp theo tiến độ, điều chỉnh kế hoạch vốn (nếu có) theo quy định tại khoản 8 Điều 67 Luật Đầu tư công.

T.T

Gửi bình luận của bạn