Thông qua kết quả kiểm tra cải cách hành chính 4 địa phương

Cập nhật ngày: 16/08/2022 17:51:30

http://baodongthap.com.vn/database/video/20220816055431thonguq.mp4

 

ĐTO - Ngày 16/8, ông Phan Văn Hợp - Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến để thông qua kết quả kiểm tra CCHC năm 2022 của 3 huyện: Hồng Ngự, Tân Hồng, Tam Nông và TP Hồng Ngự.


Ông Phan Văn Hợp - Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu thông qua kết luận kiểm tra cải cách hành chính

Kết quả kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, điều hành CCHC, thực hiện tốt công tác tuyên truyền về CCHC. Các thủ tục hành chính (TTHC) được niêm yết bảo đảm đúng quy định, đầy đủ, rõ ràng, dễ tra cứu, cập nhật kịp thời các quyết định công bố TTHC. Các loại sổ đăng ký hộ tịch như: kết hôn, khai sinh, khai tử ghi chép sạch, đẹp, đúng theo quy định. Ngoài ra, các đơn vị vẫn còn hồ sơ trễ hạn, quá hạn trên phần mềm một cửa điện tử; các đơn vị chưa cập nhật tin, bài viết về CCHC thường xuyên trên Trang Thông tin điện tử cấp huyện và Trang Thông tin điện tử CCHC tỉnh.

Đoàn kiểm tra đề nghị các UBND huyện, thành phố được kiểm tra chỉ đạo các phòng chuyên môn, xã, phường khắc phục các hạn chế, thiếu sót đã nêu ra. Đồng thời, tập trung khắc phục và thực hiện tốt các nội dung về giải quyết TTHC đúng quy định; đưa đầy đủ các lĩnh vực được quy định thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông vào Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả. Các địa phương thực hiện rà soát TTHC để có đề xuất cắt giảm thời gian giải quyết, thành phần hồ sơ nhằm tạo thuận lợi cho người dân trong thực hiện TTHC; thực hiện tốt việc luân chuyển hồ sơ TTHC trên Cổng Dịch vụ công tỉnh trong quá trình giải quyết TTHC. Phòng Nội vụ theo dõi, rà soát, tham mưu UBND huyện, thành phố kiểm tra, đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ CCHC.

Ông Phan Văn Hợp - Trưởng đoàn kiểm tra đánh giá, các địa phương triển khai, thực hiện khá đầy đủ, toàn diện các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác CCHC, quan tâm chỉ đạo khắc phục các hạn chế của năm 2021. Đồng thời đề nghị các địa phương sớm khắc phục các hạn chế được đoàn kiểm tra chỉ ra; quan tâm công tác tuyên truyền nhiệm vụ CCHC, công tác chuyển đổi số, kiện toàn đội ngũ công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp xã.

DƯƠNG ÚT

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn