Đọc gì trên báo in số 4070 ra ngày 20/7/2022

Cập nhật ngày: 19/07/2022 19:41:15

Huyện ủy Lấp Vò: Gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân - Tạo sự thống nhất “ý Đảng, lòng dân”

Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lấp Vò tổ chức thực hiện Quyết định số 386 ngày 21/4/2017 của BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp về Quy chế Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban Thường vụ cấp ủy gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với cán bộ, đảng viên và Nhân dân (viết tắt Quy định số 386) mang lại nhiều kết quả đáng ghi nhận. Qua đó, các cấp ủy kịp thời tiếp nhận những ý kiến phản ảnh của Nhân dân về đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhất là điều chỉnh những chủ trương chưa phù hợp theo thẩm quyền, tạo sự thống nhất của “ý Đảng, lòng dân”, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và đấu tranh phản bác thông tin sai trái, thù địch trên địa bàn.

Những cán bộ Công đoàn cơ sở tâm huyết, sáng tạo vì đoàn viên và người lao động

Với vai trò kiêm nhiệm, nhưng họ là những người yêu nghề, tâm huyết, nhiệt tình, sẵn sàng dấn thân vào những khó khăn, gian khổ để mang đến những lợi ích thiết thân cho đoàn viên (ĐV), người lao động (NLĐ). Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Công đoàn (CĐ) Việt Nam, chúng tôi có dịp gặp gỡ, lắng nghe sự chia sẻ về kỷ niệm, tâm huyết trong hoạt động của 2 cán bộ CĐ cơ sở.

Đồng Tháp: Thực hiện có trọng tâm Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới

Các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp đã và đang tích cực triển khai các giải pháp thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp (TCCNNN) gắn với Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) theo đúng định hướng. Điều này hướng đến mục tiêu nâng cao giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho Nhân dân, góp phần phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng toàn diện, hiện đại và bền vững.

Chuyển đổi số ngành nông nghiệp

Theo Đề án chuyển đổi số ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030, chuyển đổi số giúp nâng cao hoạt động quản lý, điều hành sản xuất thông qua việc nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp; quản lý vùng sản xuất, quy trình sản xuất; hỗ trợ theo dõi, điều hành quy hoạch, kế hoạch sản xuất hiệu quả; nâng cao năng lực giám sát, thích ứng tác động tiêu cực của biến đổi khí hậu đến hoạt động sản xuất nông nghiệp, giúp nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi...

… và còn nhiều tin, bài khác.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn