Không ép trẻ mầm non học trước chương trình lớp 1

Cập nhật ngày: 25/08/2012 08:57:07

Bộ Giáo dục và Đạo tạo yêu cầu đối với giáo dục mầm non, tuyệt đối không ép trẻ tập đọc, viết chữ, học trước chương trình lớp 1.
 
Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị tiếp tục thực hiện sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình giáo dục mầm non.

Bên cạnh đó, triển khai Chương trình giáo dục mầm non mới ở tất cả các cơ sở giáo dục mầm non, trong đó đảm bảo có 95% số nhóm/lớp trở lên được thực hiện chương trình này

Theo kế hoạch, trong năm học mới, sẽ phấn đấu tăng tỷ lệ huy động trẻ đến các cơ sở giáo dục mầm non ở tất cả các độ tuổi, đảm bảo tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ tăng từ 0,5-1%, và từ 2-3 % đối với trẻ mẫu giáo.

Phấn đấu tỷ lệ chung toàn quốc đạt ít nhất 22% trẻ độ tuổi nhà trẻ và 85% trẻ độ tuổi mẫu giáo được đến trường trong năm học mới này.

Đối với trẻ 5 tuổi, bên cạnh việc tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý các địa phương cần tạo mọi điều kiện để tăng tỷ lệ trẻ học 2 buổi/ngày từ 2-3%, đảm bảo tất cả các địa phương đạt tỷ lệ huy động từ 98% trở lên, trong đó có ít nhất 90% trẻ 5 tuổi được học 2 buổi/ngày.

VGP News< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn