Số: 236/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 16 tháng 12 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 19/12/2022 10:57:53

* Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp thông báo đấu giá: Quyền khai thác dịch vụ sử dụng đò, bến khách ngang sông, chợ năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Bình (Thời gian từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2023).

Số TT

Tên cơ sở đò

Giá khởi điểm năm 2023

1

Đò Bình Thành - Mỹ Hiệp

920.000.000đ

* Điều kiện tham gia đấu giá: Thực hiện theo Quy định về tổ chức khai thác dịch vụ sử dụng đò, bến khách ngang sông, chợ năm 2023 trên địa bàn huyện Thanh Bình (Ban hành kèm theo Quyết định số: 631/QĐ/UBND ngày 10/11/2022 của UBND huyện Thanh Bình) và Quy chế của Trung tâm.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình, xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 19/12/2022 đến 15 giờ ngày 21/12/2022.

- Nhận tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/hs, từ 07giờ 30 phút ngày 19, 20 đến 16 giờ 30 ngày 21/12/2022 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình (trong giờ làm việc).

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hs.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 08 giờ ngày 22/12/2022 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Thanh Bình.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Thanh Bình. Điện thoại: 02773 833 117 hoặc Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn