Số: 51/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 13 tháng 3 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 15/03/2023 12:12:04

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung: Quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Thanh Lợi, TBĐ số 6, thửa 227, diện tích 2.655,5m2(LUC). Tọa lạc tại xã Tân Phước, huyện Lai Vung + Cây trồng và hệ thống tưới trên đất. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 281.447.900đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Hồng: Quyền sử dụng đất hộ bà Lê Thị Duyên và ông Nguyễn Văn Tùng, tọa lạc xã Thông Bình, huyện Tân Hồng. (Người mua chịu các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên):

- Thửa 460 và 492, diện tích 1.625,8m2 (CLN) + 3.180,2m2 (LUC). Giá khởi điểm: 537.054.000đ.

- Thửa 582 + 586 + 593 + 601 + 599 + 606, tổng diện tích 18.965,7m2 (LUC). Giá khởi điểm: 853.176.000đ.

3/ Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Tháp: Áo sơ mi nam: 13.200 cái của Công ty TNHH MTV may mặc Minh Giao. (Chi tiết tài sản theo Biên bản kê biên ngày 22/6/2022 + Chứng thư Thẩm định giá số: 7037/22/CTTĐ-VAAE-HCM, ngày 08/7/2022 của Cty CP Giám định và Thẩm định tài sản VN). Người mua chịu các khoản thuế (nếu có). Giá khởi điểm: 989.070.750đ.

- Bán hồ sơ và nhận đơn đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 15/3/2023 đến 15 giờ ngày 03/4/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 03, 04 và đến 15 giờ ngày 05/4/2023.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Hình thức đấu giá: Mục 2: Trực tiếp bằng lời nói; Mục 1 và 3: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 08 giờ ngày 15/3/2023 đến 15 giờ ngày 05/4/2023.

- Tổ chức đấu giá/công bố giá: 08 giờ ngày 06/4/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 6250230; 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn