Số: 38/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 24 tháng 02 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 27/02/2023 12:09:30

* Đấu giá Quyền khai thác dịch vụ tại Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp (Thời gian khai thác 60 tháng, kể từ ngày ký hợp đồng), cụ thể:

1. Căn tin. (1) (DT: 360m2); Giá khởi điểm: 360.000.000 đồng.

2. Căn tin (Kios) (DT: 10m2); Giá khởi điểm: 26.400.000 đồng.

3. Photocoppy (DT: 106m2); Giá khởi điểm: 66.000.000 đồng.

4. Văn phòng làm việc 1 (tầng 4, khu D. DT: 133m2);

Giá khởi điểm: 750.000.000 đồng.

5. Văn phòng làm việc 2 (tầng 4, khu B. DT: 45m2);

Giá khởi điểm: 105.000.000 đồng

6. Văn phòng làm việc 3 (tầng 1, khu hành chính 2. DT: 76m2);

Giá khởi điểm: 50.160.000 đồng.

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo Phương án số: 59/CĐYT-TCHC ngày 14/02/2023 của Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. Người trúng đấu giá không nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 27/02/2023 đến 15 giờ ngày 14/3/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm, các ngày 14, 15 và đến 15 giờ ngày 16/3/2023 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 09 giờ ngày 17/3/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517 - 02773852059; Trường Cao đẳng Y tế Đồng Tháp. ĐT 02773854133; (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn