Số: 40/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 24 tháng 02 năm 2023

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 27/02/2023 12:08:45

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu của Cục Quản lý thị trường:

1. Lô Phụ kiện điện thoại, loa, bàn phím máy tính...

Giá khởi điểm: 52.210.000đ

2. Lô Tai Nghe, dây cáp sạc, cóc sạc... Giá khởi điểm: 50.800.000đ

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 27/02/2023 đến 15 giờ ngày 13/03/2023.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp từ ngày 13/03/2023 đến 15 giờ ngày 15/03/2023.

- Tiền mua hồ sơ: Theo quy định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 16/03/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Đấu giá bằng hình thức lời nói tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, Phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. ĐT: 02773854517.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn