Nghị quyết 96/NQ-BCS mở ra hướng đi mới cho công tác truyền thông tại Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 28/11/2022 13:35:41

ĐTO - Tính đến tháng 10/2022, toàn tỉnh có số người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là 1.437.724 người, tăng 157.276 người (11,93%) so với năm 2017. Kết quả này phải kể đến sự tác động của Nghị quyết số 96/NQ-BCS ngày 24-8-2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác truyền thông BHXH, BHYT trong tình hình mới (viết tắt là Nghị quyết).

“Thời điểm Nghị quyết 96/NQ-BCS ra đời, ngành BHXH Việt Nam chưa có Phòng Truyền thông để đảm nhiệm công tác tuyên truyền mà chỉ có 1 cán bộ phụ trách công tác tuyên truyền thuộc biên chế của Văn phòng BHXH tỉnh, còn lại đa số là cán bộ kiêm nhiệm ở các phòng nghiệp vụ và BHXH cấp huyện. Do đó, việc nắm bắt thông tin dư luận cũng có những khó khăn, bất cập và hạn chế trong việc triển khai nhiều hoạt động truyền thông đến cơ sở” - bà Huỳnh Nguyễn Phương Oanh, Giám đốc BHXH tỉnh chia sẻ.

Ngay sau khi Nghị quyết số 96/NQ-BCS và Kế hoạch số 135/KH-BCSĐ, ngày 12/10/2017 của Ban Cán sự Đảng BHXH Việt Nam được ban hành, BHXH tỉnh đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt nội dung chương trình hành động đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong hệ thống lồng ghép trong nội dung hội nghị sơ kết nhiệm vụ quý 3/2017, đạt 100%.

Lãnh đạo BHXH tỉnh quán triệt sâu sắc cho công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống BHXH tỉnh Đồng Tháp để nhận thức đầy đủ hơn về công tác truyền thông, trong đó nhấn mạnh đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tổ chức thực hiện chính sách, pháp luật BHXH, BHYT. Sau 5 triển khai thực hiện, BHXH tỉnh đã tổ chức được nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, thu hút đối tượng như: đối thoại pháp luật về BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp; đối thoại với dân tại các xã, phường, thị trấn; cử cán bộ báo cáo viên về các chế độ chính sách BHXH, BHYT cho cán bộ tuyên truyền viên và cán bộ chủ chốt của ngành tuyên giáo tỉnh... Kết quả, từ năm 2017 đến tháng 10/2022, BHXH tỉnh tổ chức được 2.640 cuộc truyền thông trực tiếp, trong đó có 1.590 cuộc hội nghị truyền thông (hội nghị tuyên truyền, phổ biến, tư vấn, đối thoại, hội thảo, tập huấn, hội thi...) và 1.050 cuộc truyền thông nhóm nhỏ. Qua đó, tuyên truyền, phổ biến, tư vấn cho người lao động và người dân hiểu rõ trách nhiệm và quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, lắng nghe ý kiến của người dân về việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách BHXH, BHYT; đề ra biện pháp khắc phục nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ người tham gia và thụ hưởng BHXH, BHYT.

Năm 2020 và 11 tháng đầu năm 2021, tình hình đại dịch Covid-19 diễn ra phức tạp trên cả nước, thực hiện sự chỉ đạo của BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức lễ ra quân “Hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân - Tuyên truyền vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện” và “Hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam - Tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình”. Hình thức truyền thông mới này cũng đã góp phần nâng tỷ lệ người tham gia BHXH, BHYT trong toàn tỉnh. Tính đến tháng 10/2022, toàn tỉnh có số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là 1.437.724 người, tăng 157.276 người (11,93%) so với năm 2017.

Thông qua các cơ quan báo chí, BHXH tỉnh tuyên truyền các văn bản mới, sự kiện, tin hoạt động của ngành, các thủ tục hành chính giúp cho các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có tư liệu để thực hiện chế độ BHXH, BHYT, BHTN; luôn đa dạng và sáng tạo các hình thức tuyên truyền, chủ động cung cấp thông tin kịp thời, đúng chủ đề, đúng đối tượng tạo sức lan tỏa rộng trong cộng đồng. Kết quả có 1.564 lượt tin, bài được đăng tải, trong đó có 1.438 chuyên trang, chuyên mục định kỳ được thực hiện tăng dần và duy trì qua các năm, kịp thời cung cấp thông tin về chính sách BHXH, BHYT cho người dân.

 BHXH tỉnh cũng tập trung đổi mới trong xây dựng, biên tập các sản phẩm truyền thông, nâng chất lượng và số lượng, có 1.398 lượt sản phẩm được đăng tải trên các Trang thông tin điện tử BHXH tỉnh và trang mạng xã hội của đơn vị (fanpage, Zalo OA, Youtube...) trong đó, các sản phẩm truyền thông hiện đại (Infographic, motion graphic...) là 213 sản phẩm. Với ưu điểm màu sắc đa dạng, thiết kế nhỏ gọn, sinh động, dễ truyền tải trên môi trường mạng, các sản phẩm truyền thông online giúp cho công tác truyền thông nhanh chóng và thuận lợi hơn với nhiều nhóm đối tượng khác nhau. Trong đó, nổi bật là pa-no “Bé Sen tuyên truyền” có chứa thông điệp tuyên truyền BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh, sinh viên tại trường học và hệ thống đại lý thu nhằm tuyên truyền trực quan, thu hút sự quan tâm của người dân và các em học sinh.

Xác định rõ phương pháp truyền thông tốt sẽ dẫn đến nhận thức tốt và tạo thuận lợi trong công tác thu, phát triển đối tượng; giải quyết chế độ chính sách và hạn chế trục lợi quỹ BHXH, BHYT. Do đó, BHXH tỉnh chú trọng đổi mới phương pháp, quan tâm đến truyền thông xã hội, vì đây là xu hướng chung trong thời đại toàn cầu hóa. Truyền thông xã hội có sự tác động rất lớn nên cần phải kịp thời nắm bắt dư luận, có giải pháp thông tin phản hồi, định hướng tư tưởng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, lệch lạc, bảo vệ hình ảnh, uy tín của ngành và chính sách ưu việt của Đảng, Nhà nước. BHXH tỉnh đã thành lập Trang Zalo OA và Fanpage facebook để quán triệt toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nhiệm vụ này. Kết quả, từ năm 2021 đến nay, có 8.899 lượt chia sẻ thông tin về BHXH, BHYT trên môi trường internet, mạng xã hội, góp phần định hướng dư luận xã hội về một số nội dung mới thay đổi của chính sách có liên quan đến BHXH, BHYT.

Có thể thấy rõ, những quan điểm định hướng của Nghị quyết đã mở ra cho địa phương nhiều phương thức truyền thông hiệu quả, kết hợp với sự quan tâm đầu tư về nguồn lực, kinh phí thực hiện công tác truyền thông của BHXH Việt Nam tạo điều kiện cho BHXH tỉnh tổ chức thực hiện công tác truyền thông rộng khắp đến cơ sở; năng lực của viên chức làm công tác truyền thông ngày càng được nâng cao, từng bước đáp ứng được mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đã đề ra, góp phần thay đổi mạnh mẽ nhận thức và hành động của các cấp ủy, chính quyền trong thực hiện chính sách BHXH, BHYT; hệ thống chính trị các cấp đều xác định rõ vai trò, ý nghĩa của BHXH, BHYT trong hệ thống an sinh xã hội - người đứng đầu BHXH tỉnh nhận định.

Vân Hà

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn