Phòng, chống bạo lực gia đình đối với phụ nữ, trẻ em

Cập nhật ngày: 26/11/2022 06:05:02

ĐTO - Phòng, chống bạo lực gia đình (BLGĐ), nhất là BLGĐ đối với phụ nữ, trẻ em, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL), ban, ngành, địa phương phối hợp duy trì hoạt động các mô hình phòng, chống BLGĐ; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình (GĐ) nhằm cung cấp các kiến thức pháp luật về hôn nhân, GĐ, các mức xử lý của pháp luật đối với cá nhân gây BLGĐ. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức cho người dân về phòng ngừa BLGĐ.


Công chức văn hóa - xã hội xã Hòa Thành, huyện Lai Vung tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình cho người dân trên địa bàn xã

Từ đầu năm đến nay, Sở VH,TT&DL phối hợp với các địa phương trong tỉnh củng cố hoạt động của 698 Câu lạc bộ (CLB) GĐ phát triển bền vững, 428 đường dây nóng, 684 nhóm phòng, chống BLGĐ, 850 địa chỉ tin cậy tại các khóm, ấp trong tỉnh nhằm hỗ trợ tuyên truyền phòng, chống BLGĐ, hòa giải các vụ BLGĐ. Sở VH,TT&DL tổ chức tập huấn cho đội ngũ làm công tác GĐ cấp cơ sở về kiến thức công tác GĐ; cấp tài liệu tuyên truyền và hướng dẫn cán bộ làm công tác GĐ cấp cơ sở nắm tình hình địa bàn, tiếp cận, xử trí bước đầu khi có vụ BLGĐ. Triển khai nội dung Chiến lược phát triển GĐ Việt Nam đến năm 2025, Chương trình về phòng, chống BLGĐ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 để thực hiện tại địa phương. Đồng thời tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền phòng, chống BLGĐ, bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em nhân các ngày lễ, kỷ niệm như: Tháng hành động Quốc gia phòng, chống BLGĐ, Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái (25/11)...

Tại xã Thông Bình, huyện Tân Hồng đang phát huy hiệu quả 5 CLB GĐ phát triển bền vững trong phòng, chống BLGĐ. Ông Nguyễn Hải Quang - Trưởng Ban Nhân dân ấp, Chủ nhiệm CLB GĐ phát triển bền vững ấp Long Sơn (xã Thông Bình) cho biết: “Trong các buổi sinh hoạt CLB, Ban Nhân dân ấp, Ban Chủ nhiệm CLB tuyên truyền cho người dân các nội dung: Luật Hôn nhân GĐ, Luật Phòng, chống BLGĐ, phê phán những hành vi bạo hành GĐ; vận động người dân xóa định kiến về giới... Qua đó, giúp người dân hiểu được hậu quả BLGĐ và chủ động phòng, chống”.

Theo UBND xã Thông Bình, ngoài hoạt động của các CLB GĐ phát triển bền vững, trong năm 2022, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã vận động người dân đăng ký thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong GĐ” của Bộ VH,TT&DL với các tiêu chí như: tôn trọng, bình đẳng, yêu thương, chia sẻ; vợ chồng chung thủy, nghĩa tình... Cùng với đó, nhân Ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái 25/11, xã đã tăng cường truyền thông cho người dân, đặc biệt phụ nữ, trẻ em về thực hiện bình đẳng giới; vận động người dân xây dựng GĐ hạnh phúc. Với các giải pháp chủ động trong công tác tuyên truyền, từ đầu năm 2022 đến nay, xã không ghi nhận BLGĐ.

Ngoài ra, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Tân Hồng phối hợp với các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân phòng, chống BLGĐ, các thành viên trong GĐ không phân biệt về giới trong GĐ, ứng xử tôn trọng, bình đẳng và yêu thương nhau để xây dựng GĐ hạnh phúc. Duy trì hoạt động sinh hoạt 38 CLB GĐ phát triển bền vững cung cấp các kiến thức phòng, chống BLGĐ cho người dân, hỗ trợ, hòa giải những trường hợp bị BLGĐ. Qua đó, góp phần kéo giảm số vụ BLGĐ, năm 2022, toàn huyện Tân Hồng ghi nhận 3 vụ, giảm 5 vụ so với năm 2021.

Tại huyện Lai Vung, theo thống kê của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, trong năm 2022, toàn huyện xảy ra 21 vụ BLGĐ, trong đó có 16 vụ bạo lực về tinh thần, 4 vụ bạo lực về thân thể và 1 vụ bạo lực về kinh tế. Nỗ lực kéo giảm BLGĐ, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện tiếp tục phối hợp với các xã, thị trấn tăng cường các giải pháp tuyên truyền nhằm chuyển đổi nhận thức cho người dân về phòng, chống BLGĐ. Duy trì hoạt động 71 CLB GĐ phát triển bền vững, 71 nhóm phòng, chống BLGĐ, 72 địa chỉ tin cậy tại cộng đồng. Tại xã Hòa Thành, huyện Lai Vung, từ đầu năm đến nay, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xã phối hợp tổ chức 15 cuộc truyền thông và lồng ghép trong các cuộc họp, sinh hoạt tại địa phương tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Phòng, chống BLGĐ, các mức xử lý của pháp luật đối với cá nhân gây BLGĐ... UBND xã còn duy trì 5 CLB GĐ phát triển bền vững vào các buổi sinh hoạt CLB; công chức văn hóa - xã hội xã triển khai, tuyên truyền cho người dân về hậu quả của BLGĐ, các hành vi bạo lực đối với phụ nữ, trẻ em, cách ứng phó khi bản thân bị BLGĐ. Ban Chủ nhiệm các CLB GĐ phát triển bền vững còn kết hợp tổ chức thi hái hoa dân chủ có tặng quà, giao lưu văn nghệ nhằm thu hút người dân tham gia, giúp buổi sinh hoạt đạt hiệu quả.

BLGĐ gây nhiều tổn thương nghiêm trọng về thể chất, tinh thần đối với phụ nữ, trẻ em. Thời gian tới, Sở VH,TT&DL phối hợp với các ban, ngành, địa phương tiếp tục truyền thông cho người dân, tập trung đối tượng phụ nữ và trẻ em nhận biết các hình vi bạo hành GĐ, xóa bỏ định kiến về giới... Tăng cường tập huấn cho đội ngũ làm công tác GĐ cấp cơ sở, phát huy hiệu quả các mô hình phòng, chống BLGĐ, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống BLGĐ trên địa bàn tỉnh.

MỸ XUYÊN

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn