Thành lập Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật ngày: 28/11/2022 05:54:09

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa vừa ký Quyết định thành lập Ban Vận động “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” tỉnh Đồng Tháp (viết tắt là Ban Vận động).

Ban Vận động gồm có: Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách văn hóa - xã hội làm Trưởng ban; đồng chí Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh làm Phó trưởng Ban Thường trực, 2 Phó trưởng ban và 12 thành viên.

Ban Vận động có nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng phổ biến, thông tin rộng rãi ý nghĩa Cuộc vận động, đóng góp ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”; vận động các đơn vị, tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tự nguyện đóng góp, ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”. Xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp nhận tiền, tài sản, vật tư, hàng hóa của các đơn vị, tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” theo đúng quy định.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh là cơ quan Thường trực, bố trí nhân sự giúp việc cho Ban Vận động. Đồng thời có trách nhiệm báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cơ quan chức năng có thẩm quyền về tình hình vận động, tiếp nhận, ủng hộ “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam” vào ngày 30/11 hàng năm và khi có yêu cầu báo cáo đột xuất.

Kinh phí hoạt động của Ban Vận động và cơ quan Thường trực, Tổ giúp việc hàng năm do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lập dự toán và bảo đảm trong nguồn kinh phí địa phương. Ban Vận động nghiên cứu, đề xuất các hình thức biểu dương, khen thưởng đơn vị, tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp, ủng hộ cho “Quỹ vì biển, đảo Việt Nam”.

NP

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn