Khai thác tiềm năng, thế mạnh tiểu vùng Đồng Tháp Mười

Cập nhật ngày: 23/08/2017 06:03:06

ĐTO - UBND tỉnh vừa phê duyệt đề cương Đề án khoa học “Liên kết phát triển bền vững tiểu vùng Đồng Tháp Mười đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.


Liên kết phát triển tiểu vùng Đồng Tháp Mười góp phần đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu nông, thủy sản

Mục tiêu của đề án là góp phần tăng thêm nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, tiên tiến của Tiểu vùng Đồng Tháp Mười theo mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ của 3 tỉnh: Đồng Tháp, Tiền Giang, Long An.

Sự phát triển Tiểu vùng có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an ninh lương thực quốc gia và xuất khẩu nông, thủy sản; đảm bảo nguồn nước cho các địa phương trong vùng.

Đề án còn tạo sự thống nhất trong quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của 3 tỉnh, quản lý tài nguyên bền vững vùng Đồng Tháp Mười trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu và hội nhập kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh của Tiểu vùng.

Phạm vi không gian thực hiện của đề án bao gồm 22 huyện, thị, thành của 3 tỉnh. 7 lĩnh vực chính được các tỉnh thống nhất thực hiện trong đề án là: thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng chuỗi ngành hàng và phát triển thương hiệu tiểu vùng (lúa gạo, thủy sản, cây ăn trái); xây dựng vùng sản xuất; phát triển công nghiệp chế biến, xúc tiến thương mại du lịch sinh thái; quản lý tài nguyên nước và đa dạng sinh học tiểu vùng Đồng Tháp Mười; nâng cấp và phát triển kết cấu hạ tầng và kết hợp với du lịch; khuyến nghị chính sách và cơ chế điều phối; đề xuất chương trình, dự án phát triển tiểu vùng liên quan đến phát triển nông thôn, giảm nghèo, ứng phó biến đổi khí hậu, an ninh nguồn nước.

Y DU

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn