Kiểm tra vùng trồng nhãn được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu thị trường Hoa Kỳ

Cập nhật ngày: 17/10/2022 05:21:43

ĐTO - Vừa qua, Đoàn công tác thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ phối hợp cùng Cục Bảo vệ thực vật Việt Nam và Chi cục Bảo vệ thực vật Đồng Tháp đã có chuyến khảo sát, kiểm tra vùng nguyên liệu nhãn đã được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ của Hợp tác xã nông sản an toàn An Hòa, xã An Nhơn, huyện Châu Thành.


Đoàn công tác chia sẻ, nắm bắt thông tin từ nhà vườn

Đoàn chọn ngẫu nhiên 1 vườn nhãn đã được cấp mã số vùng trồng trong Hợp tác xã để khảo sát, kiểm tra thực tế các quy trình thực hành, sản xuất của nhà vườn; trao đổi, nắm bắt thông tin về quy trình canh tác cũng như việc sử dụng các loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trên cây nhãn.

Chuyến kiểm tra, khảo sát nhằm đánh giá kết quả thực hiện các quy trình sản xuất và tuân thủ quy định của nước nhập khẩu sau khi được cấp mã số vùng trồng, giúp đơn vị được cấp mã số vùng trồng chấn chỉnh những hạn chế thiếu sót khi xuất khẩu trái nhãn sang thị trường Hoa Kỳ trong thời gian tới. Hiện toàn huyện Châu Thành có 151,93ha nhãn được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ. Trong đó, Hợp tác xã nông sản an toàn An Hòa được cấp 5 mã số vùng trồng với diện tích 134,13ha.

Thanh Dự

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn