TP Hồng Ngự

Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp trên cây trồng chủ lực

Cập nhật ngày: 26/06/2023 05:19:28

ĐTO - UBND TP Hồng Ngự vừa ban hành kế hoạch hành động thúc đẩy ứng dụng Quản lý sức khỏe cây trồng tổng hợp (IPHM) trên cây trồng chủ lực tại thành phố giai đoạn 2023 - 2030.

Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, toàn thành phố sẽ có trên 80% số xã, phường có đội ngũ nông dân nòng cốt có hiểu biết, kỹ năng và ứng dụng hiệu quả IPHM, có khả năng hướng dẫn nông dân khác ứng dụng IPHM, đánh giá hiệu quả và phổ biến kết quả trong cộng đồng. Đào tạo giảng viên, hướng dẫn viên, có ít nhất 2 giảng viên IPHM được đào tạo cấp tỉnh. Đồng thời phấn đấu có 90% diện tích lúa, rau màu, cây ăn quả, hoa, cây kiểng/cảnh ứng dụng IPHM; 70% diện tích cây trồng chủ lực trong ngành hàng tái cơ cấu nông nghiệp ứng dụng IPHM. Qua đó, giảm 30% lượng thuốc bảo vệ thực vật và 30% lượng phân bón hóa học...

Để thực hiện hiệu quả, các ngành các cấp trên địa bàn TP Hồng Ngự sẽ tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức về IPHM; phối hợp thực hiện việc bổ sung các nội dung IPHM vào chương trình giảng dạy và thực hành tại các trường học để nâng cao nhận thức và hiểu biết cho thế hệ trẻ. Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến IPHM trong thực hiện các gói giải pháp kỹ thuật: “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, SRP, giảm giá thành sản xuất, sản xuất an toàn, VietGAP, nông nghiệp hữu cơ...

Bên cạnh đó, cử cán bộ tham gia đào tạo giảng viên IPHM tỉnh để đào tạo, tập huấn, phát triển lực lượng hướng dẫn viên cộng đồng và lực lượng nông dân nòng cốt cho cấp xã. Xây dựng các mô hình ứng dụng IPHM làm cơ sở để nhân rộng ứng dụng IPHM trong thực tế sản xuất, gắn sản xuất với bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị; tăng cường mở rộng ứng dụng kỹ thuật giảm giá thành trong sản xuất nhằm tiết kiệm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh tế và giảm phát thải khí nhà kính hướng tới nền nông nghiệp xanh, nông nghiệp tuần hoàn...

Nhật Nam

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn