Sản xuất lúa gạo có bước chuyển mình mạnh mẽ

Cập nhật ngày: 29/11/2022 09:43:12

ĐTO - Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, sản xuất lúa gạo của tỉnh có bước chuyển mình mạnh mẽ sau đại dịch, nhiều biện pháp khoa học kỹ thuật được ứng dụng đồng bộ vào sản xuất, góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả.


Toàn bộ diện tích lúa của tỉnh thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp

Tỉnh Đồng Tháp có tổng diện tích gieo trồng lúa hàng năm khoảng 490.000ha (vụ đông xuân 190.000ha; vụ hè thu 186.000ha; thu đông 110.000ha); có 75% cơ cấu giống chất lượng cao được gieo trồng. Hiện, các biện pháp cơ giới hóa, gieo sạ thưa, sạ hàng được nông dân, hợp tác xã (HTX) trên địa bàn tỉnh được áp dụng rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất cho nông dân. Cụ thể, tỷ lệ gieo sạ hàng, sạ thưa chiếm 50%, sử dụng giống xác nhận đạt 77%, áp dụng các biện pháp giảm giá thành vào sản xuất đạt 42,2%, tỷ lệ sử dụng máy gặt đập liên hợp đạt 100%.

Ngoài ra, hầu hết nông dân thuộc các HTX được tham gia tập huấn các lớp về sản xuất “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm” hoặc các chương trình khuyến nông do các đơn vị quản lý hỗ trợ nông nghiệp cấp huyện tổ chức. Toàn tỉnh có 145 HTX sản xuất lúa gạo, trong đó có 31 HTX đã được cấp mã số vùng trồng với diện tích khoảng 12.000ha và 32 HTX đã đạt các chứng nhận an toàn thực phẩm (VietGAP, SRP) diện tích gần 3.000ha; có 45 HTX/145 HTX lúa gạo thực hiện liên kết, với diện tích 9.557ha thuộc các huyện: Tân Hồng, Hồng Ngự, Tam Nông, Thanh Bình, Lấp Vò, Châu Thành, Cao Lãnh, Tháp Mười.

MN

Gửi bình luận của bạn