Lai Vung

Trình diễn mô hình trồng nấm rơm trong nhà

Cập nhật ngày: 13/09/2017 07:04:54

Mô hình trồng nấm rơm trong nhà đã và đang được nông dân huyện Lai Vung áp dụng rộng rãi, hiện có khoảng 60 nhà trồng nấm, tập trung nhiều ở xã Hòa Thành (40 nhà). Để mô hình này tiếp tục nhân rộng, Trạm Khuyến nông huyện vừa hỗ trợ 2 nhà trồng nấm cho 2 hộ dân ở xã Hòa Thành, mỗi nhà có diện tích 15m2. Kinh phí khoảng 13 triệu đồng/nhà, Trạm Khuyến nông huyện hỗ trợ 50%.

Hiện 2 nhà nấm đã được nông dân sử dụng chất đợt nấm đầu tiên. Ông Đặng Phước Yên là hộ được hỗ trợ nhà nấm cho biết, với diện tích nhà nấm này, ông chất được 400kg rơm khô, sản lượng đạt khoảng 60kg nấm rơm sạch cung cấp cho thị trường.

Trạm Khuyến nông sẽ tổ chức hội thảo để chuyển giao kỹ thuật trồng nấm trong nhà cho nhiều nông dân khác.

Mỹ Thức

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn