Số: 129/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 28 tháng 7 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 01/08/2022 15:31:20

1/ Kho bạc nhà nước Đồng Tháp:

- 04 (bốn) Máy phát điện 30KVA (đã qua sử dụng).

Giá khởi điểm: 140.000.000đ.

2/ Trung tâm Ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tỉnh Đồng Tháp: Quyền khai thác rừng tràm tại trại Động Cát thuộc xã Mỹ Quý, huyện Tháp Mười như sau:

- Lô 1 Khoảnh II, diện tích khai thác là 29,15 ha + Lô 3 Khoảnh II, diện tích khai thác là 26,70 ha. Tổng diện tích khai thác Lô 1 + Lô 3, Khoảnh II là 55,85 ha.

Giá khởi điểm: 2.632.000.000đ.

* Điều kiện tham gia đấu giá: (Thực hiện theo quy chế của Trung tâm).

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản. Từ ngày 01/8/2022 đến 15 giờ ngày 11/8/2022 (Trong giờ hành chính).

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 11, 12 và đến 15 giờ ngày 15/8/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 16/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên (Mục 1); bằng lời nói theo phương thức trả giá lên (Mục 2).

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).

Điện thoại: 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn