Số: 120/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 12 tháng 7 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 13/07/2022 09:17:55

* Cổ phần của Công ty Cổ phần Thương mại Dầu khí Đồng Tháp tại Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp:

- Tên cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Du lịch Đồng Tháp.

- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phần phổ thông, tự do chuyển nhượng.

- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

- Số lượng cổ phần sở hữu: 208.466 cổ phần;

- Số lượng cổ phần chào bán: 208.466 cổ phần;

- Giá chào bán khởi điểm: 19.950 đồng/cổ phần.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản: Từ ngày 13/7/2022 đến 15 giờ ngày 25/7/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 25, 26 và đến 15 giờ ngày 27/7/2022.

- Tiền mua hồ sơ: 50.000đ/hồ sơ.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 13/7/2022 đến 15 giờ ngày 27/7/2022.

- Tổ chức công bố giá: 09 giờ ngày 28/7/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc).

Điện thoại: 0277. 6250230; 0277. 3854517.

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản; www.petimex.com.vn.

 

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn