Số: 103/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 21 tháng 6 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 22/06/2022 16:33:19

* Quyền khai thác dịch vụ tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Thời gian khai thác 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng). Cụ thể:

1. Mặt bằng Bãi giữ xe (cổng 2); Giá khởi điểm: 150.000.000 đ

2. Quầy mua sắm (cổng 2); Giá khởi điểm: 75.000.000 đ

3. Khu ẩm thực; Giá khởi điểm: 28.000.000 đ

4. Nhà sàn gỗ (08 căn); Giá khởi điểm: 42.000.000 đ

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án đấu giá số 66/PA-KDT ngày 29/3/2022 của Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc và không được nhượng lại cho người khác với bất kỳ hình thức nào.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm, xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 22/6/2022 đến 15 giờ ngày 24/6/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 23, 24 và đến 15 giờ ngày 27/6/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: Theo Thông tư 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 28/6/2022, tại Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773854517; Khu Di tích Nguyễn Sinh Sắc. Điện thoại: 02773851259 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn