Số: 92/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 30 tháng 05 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 03/06/2022 08:32:06

Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng:

Thanh lý tháo dỡ:

* Cầu Cài Cái (cũ) xã Tân Thành A

Giá khởi điểm: 111.848.000đ, tiền mua hồ sơ: 200.000đ

* 08 cổng chào Văn hóa trên địa bàn xã Tân Hộ Cơ

Giá khởi điểm: 26.000.000đ, tiền mua hồ sơ: 100.000đ

* Trường THCS Tân Hộ Cơ

Giá khởi điểm: 40.000.000đ, tiền mua hồ sơ: 100.000đ

* Hội trường cũ Trung tâm Chính trị Huyện

Già khởi điểm: 10.000.000đ, tiền mua hồ sơ: 50.000đ

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng; xem tài sản tại nơi có tài sản: Từ ngày 01/06/2022 đến 15 giờ ngày 10/06/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 10, 13 và đến 15 giờ ngày 14/06/2022.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 15/06/2022 tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng.

- Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277. 3854517, Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tân Hồng. Điện thoại: 0277. 3830051

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn