Số: 94/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 31 tháng 5 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 03/06/2022 08:31:46

* Cục Hải quan tỉnh Đồng Tháp: Lô công cụ, dụng cụ gồm: phương tiện thủy, máy móc, thiết bị đã qua sử dụng (có bảng kê chi tiết kèm theo). Giá khởi điểm: 186.995.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm, xem tài sản tại nơi có tài sản: từ ngày 01/6/2022 đến 15 giờ ngày 10/6/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm vào các ngày 10, 13 và đến 15 giờ ngày 14/6/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 15/6/2022 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

-----------------------

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung: (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).

1.1/ Quyền sử dụng đất TBĐ 46, thửa 101, diện tích 6.972,7m2 (LUC) + Thửa 121, diện tích 3.842,2m2 (LUC), đứng tên Nguyễn Kim Nương + Hệ thống tưới tiêu. Tọa lạc ấp Long Phú, xã Hòa Long, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 1.253.799.000đ.

1.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Trần Văn Tu, diện tích 930,8m2(LUC) + Cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Long Hậu, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 51.895.099đ.

1.3/ Quyền sử dụng đất đứng tên bà Nguyễn Thị Phượng, diện tích 244,9m2(ONT + CLN), thửa 531, TBĐ 59 + Công trình xây dựng trên đất (Nhà ở + Hàng rào). Tọa lạc xã Tân Thành, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 859.647.777đ.

1.4/ Quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông Mai Tấn Lực và bà Tăng Thị Tuyết, diện tích 4.655,7m2 (L). Tọa lạc xã Long Hậu, huyện Lai Vung + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 307.428.750đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành:

2.1/ Quyền sử dụng đất diện tích 2.597m2(CLN) + 529m2(ONT), đứng tên bà Lê Mỹ Hương, tọa lạc xã Tân Bình, huyện Châu Thành + Cây trồng trên đất. (Thuế theo luật).

Giá khởi điểm: 1.817.439.282đ.

2.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Đỗ Văn Tuấn + Cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Phú Hựu, huyện Châu Thành. (Thuế theo luật).

* Thửa 19: Diện tích 301m2(CLN) + Cây trồng. Giá khởi điểm: 29.865.940đ.

* Thửa 32: Diện tích 1.402m2(CLN) + Cây trồng. Giá khởi điểm: 208.377.145đ.

3/ Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sa Đéc: Quyền sử dụng đất thửa 811, TBĐ 20, diện tích 159,3m2 (ONT+CLN) và nhà ở xây dựng trên đất, đứng tên bà Nguyễn Thị Quế Khâu, tọa lạc ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông. (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 402.800.000đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 01/6/2022 đến 15 giờ ngày 17/6/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank – CN Đồng Tháp vào ngày 17, 20 và đến 15 giờ ngày 21/6/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 01/6/2022 đến 15 giờ ngày 21/6/2022.

- Tổ chức công bố giá: 09 giờ ngày 22/6/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

 (Ghi chú: Mục 2 và 3 đấu giá trực tiếp bằng lời nói theo phương thức trả giá lên; vụ Nguyễn Thị Quế Khâu tổ chức đấu giá lúc 09 giờ ngày 24/6/2022).

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517.

 * Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn