Số: 81/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 5 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 06/05/2022 11:04:15

1/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành: Quyền sử dụng đất đứng tên ông Nguyễn Minh Liến và bà Phạm Ngọc Bích: Thửa 448/299, diện tích 130m2(ONT) + 911m2(CLN). TBĐ 37 + Công trình xây dựng trên đất. Tọa lạc xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành. (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên). Giá khởi điểm: 557.323.000đ.

2/ Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lai Vung: (Người mua chịu toàn bộ các khoản thuế và chi phí khi làm thủ tục sang tên).

2.1/ Quyền sử dụng đất đứng tên hộ ông Mai Tấn Lực và bà Tăng Thị Tuyết, diện tích 4.655,7m2 (L). Tọa lạc xã Long Hậu, huyện Lai Vung + Cây trồng trên đất. Giá khởi điểm: 341.587.500đ.

2.2/ Quyền sử dụng đất đứng tên ông Lê Phú Hùng, diện tích 3.093,8m2(CLN), thửa 924, TBĐ số 9 + Cây trồng trên đất. Tọa lạc xã Tân Phước, huyện Lai Vung. Giá khởi điểm: 262.947.400đ.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 06/5/2022 đến 15 giờ ngày 24/5/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 24, 25 và đến 15 giờ ngày 26/5/2022.

- Tiền mua hồ sơ: Theo qui định tại Thông tư 48/2017/TT-BTC.

- Tổ chức công bố giá: 09 giờ ngày 27/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên. Thời gian nộp phiếu đấu giá từ lúc 07 giờ 30 phút ngày 06/5/2022 đến 15 giờ  ngày 26/5/2022.

Muốn biết thêm chi tiết trên, xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản. Số 08, Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (trong giờ làm việc). Điện thoại: 0277. 3854517

* Truy cập tại: https://dgts.moj.gov.vn/; www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn