Số: 80/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 26 tháng 4 năm 2021

Thông báo “Đấu giá tài sản lần 2”

Cập nhật ngày: 28/04/2022 06:08:03

* Quyền khai thác dịch vụ Căn tin (DT: 71,4m2) tại Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu, thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp, năm 2022-2023 (Thời gian khai thác kể từ ngày ký hợp đồng, nộp đủ tiền đến hết 31/12/2023); Giá khởi điểm: 185.649.000 đồng

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 16/PA-THPHL ngày 26/4/2022 của Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 27/4/2022 đến 15 giờ ngày 12/5/2022

- Tiền đặt trước: Nộp 20.000.000 đồng vào các ngày 12/5, 13/5 và đến 15 giờ ngày 16/5/2022 tại Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu.

- Tiền bán hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 17/5/2022 tại Trường Tiểu học Phạm Hữu Lầu

- Hình thức: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. ĐT : 02773852059; Trường TH Phạm Hữu Lầu. ĐT: 02773761061 (trong giờ hành chính).

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn