Số: 88/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 19 tháng 5 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản lần 3”

Cập nhật ngày: 20/05/2022 16:09:30

* Quyền khai thác dịch vụ Nhà giữ xe thân nhân (DT: 170m2) tại Bệnh viện Y học Cổ truyền Đồng Tháp (Thời gian khai thác 03 năm, kể từ ngày ký hợp đồng)

Giá khởi điểm: 200.000.000 đồng

* Điều kiện: Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá phải thực hiện theo Phương án đấu giá số: 266/PA-YHCT-TCHC ngày 21/02/2022 của Bệnh viện Y học Cổ truyền.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 20/5/2022 đến 15 giờ ngày 24/5/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 10% theo giá khởi điểm các ngày 23, 24 và đến 15 giờ ngày 25/5/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp; Tiền bán hồ sơ: 200.000 đồng/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 26/5/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp; Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Bệnh viện Y học Cổ truyền. Điện thoại: 0277 3851 604; (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn