Số: 82/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 05 tháng 5 năm 2022

Thông báo về việc đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất

Cập nhật ngày: 11/05/2022 13:43:44

Đấu giá cho thuê QSDĐ (đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng) để thực hiện dự án Trung tâm Thương mại - Dịch vụ, tổng diện tích khu đất là: 4.790,3m2; Mục đích sử dụng đất: Đất Thương mại - Dịch vụ; Thời hạn cho thuê: 50 năm (năm mươi năm); Trả tiền thuê đất hàng năm. Tọa lạc thị trấn Thường Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp.

Giá khởi điểm: 290.874.375 đồng/năm (Hai trăm chín mươi triệu tám trăm bảy mươi bốn ngàn ba trăm bảy mươi lăm đồng trên năm)

Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá:

Tổ chức trong và ngoài nước có tư cách pháp nhân đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trong lĩnh vực thực hiện dự án; có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng tài chính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đất theo quy định; thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất, giao đất theo quy định của Luật đất đai 2013, đồng thời phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 6 Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2018 của UBND tỉnh Đồng Tháp để thực hiện dự án (phương án đầu tư) theo quy định.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 09/5/2022 đến hết 15 giờ ngày 30/5/2022.

- Thời gian xét hồ sơ: Kể từ ngày 31/5/2022 đến hết ngày 06/6/2022.

- Tiền mua hồ sơ: 1.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Nộp 59.000.000 đồng (Năm mươi chín triệu đồng) các ngày 07/6, 08/6 và đến 15 giờ ngày 09/6/2022 vào tài khoản số 6508.201.000.248 của Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự, tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh thành phố Hồng Ngự.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ 00 ngày 10/6/2022, tại Văn phòng Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự.

- Hình thức: Đấu giá bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059 hoặc Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Hồng Ngự. Điện thoại: 02773839015 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn