Số: 97/TBĐG, Đồng Tháp, ngày 07 tháng 6 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản lần 3”

Cập nhật ngày: 08/06/2022 09:36:52

* Quyền khai thác Dịch vụ Bãi giữ xe (DT: 157,7m2) tại Trung tâm Y tế huyện Lai Vung, Đồng Tháp. (Thời gian khai thác 03 năm, kể từ ngày 01/7/2022 đến hết ngày 30/6/2025). Giá khởi điểm: 352.800.000 đồng

* Điều kiện sau khi trúng đấu giá:

Người tham gia đấu giá, trúng đấu giá thực hiện theo phương án 1000/PA-TTYT ngày 02/6/2022 của Trung tâm Y tế huyện Lai Vung.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 08/6/2022 đến 15 giờ ngày 10/6/2022

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 09, 10 và đến 15 giờ ngày 13/6/2022 tại Trung tâm Y tế huyện Lai Vung.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000đ/hồ sơ

- Tổ chức cuộc đấu giá: 09 giờ ngày 14/6/2022 tại Trung tâm Y tế huyện Lai Vung.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773852059; Trung tâm Y tế huyện Lai Vung. Điện thoại: 02773849401 (trong giờ hành chính).

 * Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

< Trở về trang trước
Gửi bình luận của bạn