Số: 96 /TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 02 tháng 6 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản cho thuê QSDĐ”

Cập nhật ngày: 06/06/2022 15:31:17

* Đấu giá cho thuê QSDĐ (SKC). Diện tích: 5.539m2 (Thửa 50, TBĐ 06); Thời gian thuê 20 năm; Trả tiền một lần cho cả thời gian thuê, tọa lạc tại xã Tân Mỹ, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Giá khởi điểm: 949.543.000 đồng

* Đối tượng và điều kiện tham gia đấu giá

Đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật đất đai; Có ngành nghề kinh doanh phù hợp với mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư; Đảm bảo đủ điều kiện về năng lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của pháp luật; Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác.

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 06/6/2022 đến 15 giờ ngày 27/6/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào các ngày 27, 28 và đến 15 giờ ngày 29/6/2022 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 3.000.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 14 giờ, ngày 30/6/2022 tại Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình, Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Ban Quản lý dự án và Phát triển quỹ đất huyện Thanh Bình. Điện thoại: 0277 3833 856 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản.

Gửi bình luận của bạn