Số: 111/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 04 tháng 7 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản QSDĐ”

Cập nhật ngày: 09/07/2022 09:24:54

* Đấu giá QSDĐ (OĐT). Diện tích: 128m2 (thửa số 286, TBĐ 53) tại phường An Thạnh, thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp. Tài sản của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp quản lý;

Giá khởi điểm: 2.816.000.000 đồng

* Điều kiện người tham gia sau khi trúng đấu giá:

Người trúng đấu giá phải đầu tư xây dựng phù hợp quy hoạch sử dụng đất được cấp thẩm quyền phê duyệt và Quyết định số 88/QĐ-UBND-NĐ ngày 19 tháng 5 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc phê duyệt Phương án đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực Hồng Ngự, tọa lạc phường An Thạnh, thị xã Hồng Ngự, công văn số 357/PQLĐT ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Phòng Quản lý Đô thị thị xã Hồng Ngự (nay là thành phố Hồng Ngự)

- Bán, nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 08/7/2022 đến 15 giờ ngày 01/8/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Xem tài sản: Từ ngày 27/7/2022 đến 15 giờ ngày 28/7/2022 tại nơi có tài sản. Liên hệ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm các ngày 01, 02 và đến 15 giờ ngày 03/8/2022 vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp.

- Tiền bán hồ sơ: 500.000đ/hồ sơ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ, ngày 04/8/2022, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp theo phương thức trả giá lên.

* Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3852 059; Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 0277 3 876 283 (trong giờ hành chính).

* Truy cập tại: Cổng thông tin điện tử Quốc gia về Đấu giá tài sản và www.baodongthap.com.vn/Thông tin-Rao vặt/ Thông báo đấu giá tài sản;

Gửi bình luận của bạn