Số: 106/TB-ĐG, Đồng Tháp, ngày 22 tháng 06 năm 2022

Thông báo “Đấu giá tài sản”

Cập nhật ngày: 24/06/2022 14:19:16

Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Khu Du lịch Tràm Chim:

- Nhà làm việc Hạt kiểm lâm (cũ)

Giá khởi điểm: 100.000.000đ/năm.

Thời gian cho thuê là 5 năm, giá cho thuê ổn định trong 5 năm.

- Bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm; xem tài sản tại nơi có tài sản đấu giá: Từ ngày 24/06/2022 đến 15 giờ ngày 05/07/2022.

- Tiền đặt trước: Nộp 20% theo giá khởi điểm vào tài khoản số 129000033200 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp tại VietinBank - CN Đồng Tháp vào ngày 05, 06 và đến 15 giờ ngày 07/07/2022.

- Tiền mua hồ sơ:  150.000đ.

- Tổ chức cuộc đấu giá: 08 giờ ngày 08/07/2022 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp.

- Hình thức đấu giá: Trực tiếp bằng lời nói, theo phương thức trả giá lên.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Đồng Tháp. Điện thoại: 02773 854517.

Gửi bình luận của bạn